Omkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning.
Bild: Getty Images
Omkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning.

Chefer utsätts oftare för nätmobbning

ARBETSMILJÖ2019-02-21
Omkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.

Rebecka Cowen Forssell vid Malmö universitet har i sin avhandling studerat nätmobbning i arbetslivet. Hon konstaterar att varje digital plattform skapar ytterligare en arena för mobbning, utöver den fysiska arbetsplatsen. Det kan vara digitala medier som e-post och mess, eller sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram eller bloggar.  

“Nätmobbning och traditionell mobbning i arbetslivet är sammanlänkande. Å ena sidan har nätmobbning specifika uttryck och konsekvenser, å andra sidan finns det en rumslig sammankoppling mellan nätmobbning och traditionell mobbning. För även om mobbningen sker i ett digitalt rum uppstår oftast möten mellan offer och förövare i det fysiska rummet som behövs hanteras av de inblandade”, kommenterar Rebecka Cowen Forssell sin forskning i en artikel på Malmö universitets hemsida. 

I en enkätundersökning som Rebecka Cowen Forssell genomfört med närmare 3 400 yrkesverksamma personer i Skåne uppger 3,5 procent av de svarande att de upplevt att de blivit mobbade ansikte mot ansikte. På en direkt fråga uppgav knappt 1 procent att de upplevde sig nätmobbade. Samtidigt svarar knappt 10 procent att de blivit utsatta för beteenden som forskaren kategoriserar som nätmobbning. Av dessa 306 personer var 174 män och 132 kvinnor. Nästan 40 procent av de 306 var chefer. 

Enligt avhandlingen är den mobbning som sker med e-post mer passiv och exempelvis exkluderande. Den mest aggressiva mobbningen sker på Facebook och på bloggar. 

“Publiken har en central roll i mobbning på Facebook. Inte bara i rollen av att bevittna eller legitimera handlingarna utan även som mottagare av budskapen. Mobbning på sociala medier kan ses som ett framträdande där mobbaren vill framställa sig på ett visst sätt inför en viss publik som inte nödvändigtvis behöver vara mobbningsoffret”, förklarar Rebecka Cowen Forssell i artikeln på universitets hemsida. 

Att ta fram en policy kan vara ett sätt att förebygga nätmobbning, menar hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.