Chefsjurist utköpt för miljonbelopp

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG2021-11-23

Chefsjuristen på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har blivit utköpt med ett avgångsvederlag på 1,5 miljoner kronor, skriver Dagens Nyheter. Överenskommelsen har enligt tidningen sin grund i skilda åsikter om digitalisering.

Dagens Nyheter rapporterar att flera jurister och andra anställda som arbetar med dataskydd på kort tid lämnat Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Bakom avhoppen ligger enligt tidningen delade meningar om den pågående insamlingen av tiotusentals äldres patientjournaler för att bearbeta dem digitalt är förenlig med gällande lagstiftning.

Chefsjuristen hade varit anställd på Ivo sedan myndigheten startade 2013 när hon i början av oktober slutade med omedelbar verkan. Tidningen har tagit del av en överenskommelse mellan myndigheten och chefsjuristen som visar att hon fått ett avgångsvederlag motsvarande två årslöner, 1 531 000 kronor. Hon är dessutom arbetsbefriad med lön de sista sex månaderna av anställningstiden, uppger Dagens Nyheter.

Enligt rapporter från ett tidigare dataskyddsombud lever Ivo inte upp till dataskyddsförordningens krav för behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet gick i pension tidigare i höst utan att ha fått gehör för kritiken. IVO samlar nu in 60 000 patientjournaler från äldreboenden för att digitalisera och bearbeta dem, skriver tidningen. Rättsläget är enligt Dagens Nyheter oklart. Tidningen hänvisar till två juridiska rapporter som visar att myndighetens insamling av känsliga personuppgifter för att göra analyser kan sakna rättslig grund.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.