Bild: Roland Jakobsson/ Mostphotos, Avenirphotos/Mostphotos, Getty Images

CSN skärper arbetet mot felaktiga utbetalningar

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN2024-04-08

Centrala studiestödsnämnden, CSN, ska utveckla sitt samarbete med Polisen och Åklagarmyndigheten för att fler misstänkta bidragsbrott ska klaras upp. Det är en av de åtgärder myndigheten redovisar till regeringen i en ny rapport.

CSN har haft regeringens uppdrag att redovisa vad myndigheten redan har gjort och vad den planerar att göra för att säkerställa att utbetalningar av studiemedel vid utlandsstudier är korrekta. En utgångspunkt för den rapport som nu överlämnats till regeringen har varit att förskottsutbetalningar ska begränsas i högre utsträckning, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

CSN framhåller att studiemedelsystemet samtidigt ska verka rekryterande för kvinnor och män oavsett bakgrund och bidra till ett högt deltagande i utbildning. Studiemedlen ska också bidra till att göra utlandsstudier möjliga, särskilt för grupper av studerande med begränsade möjligheter.

Enligt rapporten ska CSN förbättra och förfina myndighetens olika kontrollsystem. Myndigheten ska också försöka förbättra dialogen med utländska lärosäten, eftersom det kan göra det lättare att få information om enskilda studerande. CSN vill också föra en dialog med lärosätena om svenska studenters möjlighet att betala sina undervisningsavgifter enligt särskilda avbetalningsplaner, vilket skulle minska behovet av förskottsutbetalningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA