Dålig koll av coacher

ARBETSFÖRMEDLINGEN2012-05-29
Arbetsförmedlingen har stora brister i kontrollen av de jobbcoacher myndigheten anlitar. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar skarp kritik mot myndigheten efter en granskning.

IAFs rapport är inriktad på hur Arbetsförmedlingen hanterar avvikelserapporter. När en arbetssökande till exempel uteblir från ett besök eller är oanträffbar ska den kompletterande aktören – jobbcoachen – lämna en avvikelserapport till förmedlingen. Det är myndighetens uppgift att sedan utreda anledningen till avvikelsen och vid behov anmäla den till den arbetssökandes a-kassa.

Under förra året fick sammanlagt cirka 85 000 arbetssökande ta del av tjänsten jobbcoachning hos någon av Arbetsförmedlingens över 800 kompletterande aktörer. Sammanlagt betalade Arbetsförmedlingen ut 562 miljoner kronor till de kompletterande aktörerna.

Arbetsförmedlingen fick under 2011 in 9 600 avvikelserapporter från utomstående jobbcoacher. Av dem gällde 1 700 rapporter arbetssökande som hade a-kassa. Inspektionen har granskat 236 sådana ärenden, och funnit att Arbetsförmedlingen i 175 av de fallen inte gjort någonting alls. I de flesta ärenden finns ingen som helst dokumentation om att arbetsförmedlaren vidtagit någon åtgärd.

IAF konstaterar att bristerna i Arbetsförmedlingens rutiner gör att det finns risk för felaktiga utbetalningar, och att bristen på granskning av avvikelserapporten gör att det också kan förekomma att de utomstående aktörerna ägnar sig åt myndighetsutövning som ska utföras av Arbetsförmedlingen.

Kritiken mot Arbetsförmedlingen skärps av att IAF, efter motsvarande granskning för ett par år sedan, under hösten 2010 fick en redogörelse för vilka åtgärder Arbetsförmedlingen tänkte vidta för att komma till rätta med de brister som då hade konstaterats. IAF konstaterar att Arbetsförmedlingen inte kan visa underlag för några systematiska uppföljningsrutiner för att säkerställa kontrollfunktionen:

”Det innebär att Arbetsförmedlingen ännu inte har kommit tillrätta med uppföljningsrutiner som säkerställer kontrollfunktionen. Det gäller även skrivningar i arbetsförmedlingens stöddokument och Arbetsförmedlingens aktivitet i samband med avvikelserapporter”, skriver IAF i sin rapport.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.