Digitalt hat mot kvinnor granskas

JÄMSTÄLLDHET2021-05-17
Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att utreda hat och hot mot kvinnor i svenska digitala miljöer. Analysen ska vara intersektionell och inkludera fler maktdimensioner än kön.

Regeringen har uppdragit till FOI att studera hur användare talar om och till kvinnor och vilka nedvärderande uppfattningar som förekommer när det gäller exempelvis kön och sexualitet i digital kommunikation. Myndigheten ska också analysera om kvinnor utsätts för mer hat än män, och i sådant fall hur hatet skiljer sig åt.

Enligt ett pressmeddelande är syftet med uppdraget att få samlad kunskap om det hat och hot som riktas mot kvinnor i digitala miljöer. Hot, hat och trakasserier mot kvinnor påverkar kvinnors tillgång till makt och inflytande i samhället och jämställdheten mellan kvinnor och män, konstaterar regeringen i pressmeddelandet. Hot och kränkningar mot kvinnor i digitala miljöer är också en del av mäns våld mot kvinnor, skriver regeringen.

FOI har tidigare granskat digitala mötesplatser som används av personer som lever i ofrivilligt celibat. FOI har också genomfört studien Det digitala hatets karaktär under förra året. Båda studierna handlar om hat och hot i digitala miljöer.

FOI får en halv miljon kronor för att genomföra uppdraget. Resultatet ska redovisas senast 20 december 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.