Disciplinärenden är allmän handling

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN2015-03-12
Anmälningar till myndigheternas personalansvarsnämnder är allmänna handlingar. Det kommer Högsta förvaltningsdomstolen fram till i ett prejudicerande domslut.

Fallet gällde en persons begäran att få ta del av den senast inkomna anmälan till Kriminalvårdens personalansvarsnämnd, Pan. Myndigheternas personalansvarsnämnder tar upp misskötsel och tjänstefel och kan ålägga medarbetare disciplinstraff, uppsägning eller avsked.

Kriminalvården sade nej till att lämna ut anmälan, och efter överklagande fick myndigheten rätt i kammarrätten. Men Högsta förvaltningsdomstolen har nu upphävt beslutet och domen och skickar tillbaka ärendet till Kriminalvården för ny handläggning.

Tvistefrågan har varit huruvida personalansvarsnämnden ska anses vara självständig i förhållande till myndighetens övriga verksamhet eller ej. Kriminalvården och kammarrätten ansåg att Pan inte är ett sådant självständigt organ. En anmälan till Pan är skickad mellan enheter inom myndigheten och därmed inte inkommen eller upprättad, bedömde de, och till följd av det är den inte allmän handling.

Men Högsta förvaltningsdomstolen resonerar på ett annat sätt. Nämnden fattar slutgiltiga beslut i eget namn och på eget ansvar, noterar domstolen. Myndighetschefen är ordförande i nämnden, men har inte någon särställning när nämnden fattar beslut. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är därför att Pan uppträder självständigt i förhållande till myndigheten i övrigt och att anmälningar ska ses som allmänna handlingar.

Nu lämnas alltså ärendet tillbaka för ny handläggning inom Kriminalvården. Myndigheten har redan uttalat att den anser att sekretessbestämmelser ändå hindrar ett utlämnande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.