Högsta instans prövar sekretess

ÖPPENHET2014-09-30
Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra om Kriminalvårdens ansvarsnämnd är att anse som ett självständigt organ i grundlagens mening. En tvist om huruvida en handling är att anse som allmän har fått prövningstillstånd.

En enskild person begärde ut en handling som skickats från Kriminalvårdens huvudkontor till myndighetens personalansvarsnämnd. Kriminalvården avslog begäran. I första hand med hänvisning till att personalansvarsnämnden inte är självständig i förhållande till myndigheten i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen, i andra hand med hänvisning till sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kammarrätten gick på Kriminalvårdens linje. Domstolen gav myndigheten rätt i att personalansvarsnämnden inte är ett självständigt organ i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen. Eftersom Kriminalvårdens generaldirektör också är ordförande i personalansvarsnämnden och dess kansli är direkt underställt verksledningen, så var skrivelsen till nämnden inte slutbehandlad och därmed ingen allmän handling.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd och kommer att ta upp saken till ny behandling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.