Distansjobb kan minska lokalkostnader

STATSFÖRVALTNING2022-04-04
Myndigheternas lokalkostnader kan minska om medarbetarna i allt högre grad går över till digitala arbetssätt och arbetar mer på distans, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV, efter att ha granskat utvecklingen under pandemin.

Myndigheternas lokalkostnader kan komma att minska över tid, som en effekt av förändrade behov då medarbetarna antas fortsätta jobba mer på distans och med digitala arbetssätt även efter coronapandemin. Den slutsatsen drar Ekonomistyrningsverket efter att ha följt upp hur pandemin har påverkat myndigheternas verksamhetskostnader. Ekonomistyrningsverket har på eget initiativ följt upp hur pandemin har påverkat myndigheterna, och vilka lärdomar man tar med sig in i det ”nya normala”.

”Vår förhoppning är att kunna bidra till reflektion över vilka fortsatta möjligheter till samverkan, verksamhetsutveckling och effektivisering som finns i spåren av pandemiårens erfarenheter”, framhåller Ekonomistyrningsverkets utredare Thea Palm i ett pressmeddelande.

Ekonomistyrningsverket konstaterar att de flesta myndigheter kommer att erbjuda en stor del av sina medarbetare möjlighet att i någon form arbeta på distans även efter pandemin. Fler myndigheter kommer också att erbjuda medarbetarna att välja fritt var i landet de ska vara stationerade.

”Det kan öka möjligheten att anställa rätt kompetens och bli en attraktivare arbetsgivare. Samtidigt måste verksamhetens behov avgöra och förtroendet för att verksamheten bedrivs rättssäkert och effektivt får inte äventyras”, betonar Thea Palm i pressmeddelandet.

Ekonomistyrningsverkets intryck är att pandemin kan ha påskyndat digitala arbetssätt och att myndigheternas verksamheter har digitaliserats i snabbare takt än tidigare.

”De nya arbetssätten behöver utvärderas, men att använda digitala möjligheter kombinerat med mer traditionella arbetssätt kan effektivisera myndigheternas verksamhet”, konstaterar Thea Palm.

Ekonomistyrningsverket anser efter sin granskning att det finns anledning att fortsätta utreda och utvärdera om det finns behov av ändrad styrning av myndigheternas lokalförsörjning. Det kan bland annat leda till förändringar i lokalförsörjningsförordningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.