Annons:

Bild: Johanna Hanno, Tommy Andersson

Domstolar kritiseras för långsam handläggning

DOMSTOLARNA2023-11-28

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Karlstad för långsam handläggning. Även Förvaltningsrätten i Malmö får kritik av samma skäl.

Förvaltningsrätten i Karlstad kritiseras av JO för långsam handläggning av två olika skattemål. Den totala handläggningstiden uppgick till drygt tre år respektive ett år och åtta månader. Handläggningstiden i det mål som tog mer än tre år att avgöra föranleder JO att rikta allvarlig kritik mot domstolen.

”Jag kan konstatera att handläggningstiden klart har överskridit vad som är rimligt och acceptabelt”, skriver chefs-JO Erik Nymansson i sitt beslut.

Även om arbetssituationen varit ansträngd vid förvaltningsrätten vid den här tiden anser JO att domstolen borde ha vidtagit åtgärder för att driva målen framåt. 

Erik Nymansson konstaterar också i beslutet att både skattemål och socialförsäkringsmål generellt har tagit för lång tid att handlägga vid förvaltningsrätten i Karlstad.

Målet i förvaltningsrätten i Malmö handlar om personlig assistans och tog ett år och nio månader att handlägga. Enligt JO är det en oacceptabelt lång handläggningstid.

”Personlig assistans är en insats för att tillgodose en enskilds grundläggande behov. Domstolen förtjänar kritik för den långsamma handläggningen”, skriver Erik Nymansson i beslutet.

JO konstaterar också att de handläggningstider som domstolen redovisat är för långa när det gäller flera målkategorier. För flera måltyper har omloppstiderna ökat jämfört med 2020. 

”Det finns därför enligt min mening fortfarande skäl för oro när det gäller domstolens handläggningstider”, skriver Erik Nymansson. 

JO lämnar över sina beslut till riksdagen, regeringen och Domstolsverket för kännedom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA