Domstolar undviker skärpta straff

RÄTTSVÄSENDET2013-03-04
Justitieminister Beatrice Ask, M, är besviken över att domstolarna inte skärpt straffen för allvarliga våldsbrott. I en debattartikel konstaterar hon att riksdagens beslut om skärpta straff inte slagit igenom.

Den 1 juli 2010 genomfördes straffskärpningar för ett antal olika brott. Men trots tydliga reformer visar den nuvarande statistiken att domstolarna inte har dömt ut längre straff för våldsbrott, skriver Beatrice Ask i Dagens Nyheter:

”Efter reformen skulle domstolarna, vid bedömningen av straffvärde, särskilt ta hänsyn till om en gärning inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. Reformen syftade, bortsett från att skärpa straffen, också till att få en större spridning inom straffskalorna.”

Hon påpekar att i förarbetena till lagstiftningen klart skrevs att exempelvis ett våldsbrott som tidigare gett fängelse ett år nu skulle ge ett fängelsestraff på ett år och tre månader. En gärning som tidigare lett till fem års fängelse skulle nu ge sex års fängelse.

”Riksdagen ställde sig bakom regeringens bedömning, vilket innebar att det fanns ett tydligt stöd för att straffskärpningarna skulle få ett genomslag i domstolarnas straffmätning. Regeringen räknade med att domstolarna nu skulle börja röra sig friare – och uppåt! – inom straffskalorna.”

Men statistik från Brottsförebyggande rådet visar att under 2011 endast marginellt längre straff dömdes ut för våldsbrott jämfört med före reformen. Nu tillsätter regeringen en särskild utredare för att ta fram förslag som garanterar att den skärpta synen på allvarliga våldsbrott får effekt:

”Att statistiken visar att 2010 års reform inte verkar ha fått önskat genomslag innebär att regeringen anser att det redan nu finns anledning att överväga om det behövs ännu tydligare åtgärder i syfte att skärpa straffen för de allvarliga våldsbrotten”, skriver Beatrice Ask.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.