Annons:

Bild: Pressbild

Domstolsverket fällt i domstol

DOMSTOLARNA2023-02-01

Domstolsverket gjorde sig skyldigt till en otillåten direktupphandling när myndigheten inte konkurrensutsatte samtliga delar i upphandlingen av den nya domstolsbyggnaden i Jönköping 2019. Det slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast i ett beslut.

Genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling om en ny domstolsbyggnad i Jönköping genomförde Domstolsverket en otillåten direktupphandling. Förfarandet stred enligt förvaltningsrätten i Stockholm mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Förvaltningsrätten slår därmed fast Konkurrensverkets beslut att rikta kritik mot myndigheten.

I december 2021 riktade Konkurrensverket i ett tillsynsbeslut kritik mot Domstolsverket. Enligt Konkurrensverket hade Domstolsverket genomfört sin upphandling av en ny domstolsbyggnad i Jönköping i strid med LOU. Samarbetet med ett fastighetsbolag kring projektering av den nya domstolsbyggnaden ingicks utan föregående annonsering. Domstolsverket överklagade tillsynsbeslutet till förvaltningsrätten.

Nu har Förvaltningsrätten i Stockholm avslagit Domstolsverkets överklagande i en dom. Enligt förvaltningsrätten var det huvudsakliga syftet med samarbetet mellan Domstolsverket och fastighetsbolaget att uppföra en domstolsbyggnad enligt Domstols­verkets specifikationer.

”Enligt förvaltningsrättens mening är samtliga avtal i samarbetet sammanlänkade och beroende av varandra på ett sådant sätt att det inte har varit möjligt att undanta vissa delar av upphandlingen från annonsering, utan alla delar borde ha upphandlats enligt LOU. Konkurrensverket har därmed haft skäl för att rikta kritik mot Domstolsverket”, konstaterar förvaltningsrättens chefsrådman Cecilia Mauritzon i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA