ESV vill ha tydligare styrning för datadelning

DIGITALISERING2024-05-07

Ekonomistyrningsverket, ESV, anser att det behövs tydligare styrning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen, framför allt för att få till mer datadelning. Det framgår av myndighetens remissvar på en statlig utredning.

ESV har svarat på betänkandet En reform för datadelning från Utredningen om interoperabilitet vid datadelning. ESV ger sitt stöd till samtliga av utredningens förslag och lämnar dessutom ytterligare förslag till det fortsatta arbetet.

I remissvaret understryker ESV att det behövs en väldigt tydlig politisk styrning mot att alla offentliga organisationer behöver anpassa sig till de gemensamma lösningar som tas fram av Myndigheten för digital förvaltning, Digg:

”Alla offentliga organisationer behöver anpassa sig och ett antal av dem har sedan tidigare gjort lösningar som fungerar för dem eller inom den egna sektorn. Risken är att organisationer som redan valt väg inte vill anpassa sig till den centraliserade lösningen, och gör de inte det så uppkommer inte de gemensamma vinsterna för det offentliga”, påpekar ESV i remissvaret.

Risken finns också för den motsatta utvecklingen, att det krävs så stora förändringar att kostnaderna blir för höga och att tidsplanen inte håller, betonar ESV. Men sammantaget bedömer ESV att det finns större risk att den tvingande styrningen uteblir.

”Lösningen är en väldigt tydlig politisk styrning med framförhållning, så att Digg i god tid kan avisera vad som gäller och när anpassning ska ha skett för alla offentliga organisationer.”

ESV understryker att utredningens förslag ger Digg stora möjligheter att påverka enskilda myndigheter på ett tvingande och detaljerat sätt, utifrån en tydlig politisk inriktning. I remissvaret anser ESV att det är rätt väg att gå för att öka interoperabiliteten i staten och få till en ökad datadelning mellan olika offentliga aktörer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA