Stöd för publicering av värdefulla data

DIGITALISERING2024-04-12

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram stöd för myndigheter som åläggs att publicera vissa data. ”Detta bidrar verkligen till Sveriges digitalisering och främjar både innovation och transparens”, betonar Ulrika Domellöf Mattsson vid Digg.

Offentliga aktörer som sitter på värdefulla data, det vill säga data som är förknippade med stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin, blir från 9 februari 2025 skyldiga att se till att de finns tillgängliga för allmänheten. Enligt ett pressmeddelande har Digg nu tagit fram flera typer av stöd för offentliga aktörer som har sådana värdefulla data.

Det är EU-kommissionen som har valt ut sex områden där data betraktas som särskilt värdefulla. Offentliga aktörer som har data inom dessa områden ska publicera dem som maskinläsbara öppna data. Det är enligt pressmeddelandet ett steg i att driva på en ökad datadelning inom EU. De sex områdena är:

  • geospatiala data,
  • jordobservation och miljö,
  • meteorologiska data,
  • statistik,
  • företag och företagsägande,
  • rörlighet.

”Det är många som glädjs åt att mer data blir öppen och lättare att använda sig av, både för beslutsunderlag, analyser, journalistik och för utveckling av tjänster. Detta bidrar verkligen till Sveriges digitalisering och främjar både innovation och transparens”, understryker Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist på Digg, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA