Bild: Getty Images

Nu ska värdefull data bli tillgänglig gratis

DIGITALISERING2023-02-13

Enligt nya lagkrav är de myndigheter som har värdefulla datamängder skyldiga att se till att de avgiftsfritt finns tillgängliga senast i juni 2024. Kravet bygger på EUs datadirektiv.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, leder genomförandet av det nya direktivet och har publicerat en vägledning för myndigheterna.

En värdefull datamängd är enligt definitionen data som ger stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin om de finns tillgängliga för många. Det handlar om data som är särskilt lämpliga att använda för att skapa digitala tjänster och applikationer.

Värdefulla datamängder omfattas av en särskild reglering i öppna datadirektivet och i den så kallade öppna datalagen, lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Kraven på värdefulla datamängder gäller för både statliga och kommunala myndigheter.

I den genomförandeakt som nu har trätt i kraft pekas ett antal datamängder ut efter olika teman. Det gäller enligt Digg bland annat geospatiala data, data om jordobservation och miljö, meteorologiska data, statistik, data om företag och företagsägande samt data om rörlighet.

Det finns också särskilda krav på i vilket format de värdefulla datamängderna ska göras tillgängliga. De ska tillgängliggöras i ett maskinläsbart format genom ett lämpligt gränssnitt eller genom bulknedladdning. Genomförandeakten innehåller mer detaljerade krav på format, licensformer och gränssnitt.

Regeringen har möjlighet att bevilja undantag från kravet på att datamängderna ska vara gratis när det gäller statliga myndigheter, om det är nödvändigt för att täcka kostnaderna för tjänsten. Motsvarande möjlighet finns även för regioner och kommuner.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA