Isf har inte hittat något som tyder på att den som söker livränta hos Försäkringskassan skulle bli diskriminerad på grund av sitt kön. Men myndigheten rekommenderar ändå Försäkringskassan att se över handläggningen.
Bild: Mostphotos
Isf har inte hittat något som tyder på att den som söker livränta hos Försäkringskassan skulle bli diskriminerad på grund av sitt kön. Men myndigheten rekommenderar ändå Försäkringskassan att se över handläggningen.

Få belägg för ojämställd arbetsskadeförsäkring

FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-12-11
Det finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.

Efter att ha granskat runt 140 av Försäkringskassans ärenden som handlagts mellan 2017 och 2018 har Inspektionen för socialförsäkringen, Isf, kommit fram till att det inte finns några skillnader i termer av jämställdhet mellan könen när det gäller handläggningen.

De flesta ärendena gällde ansökningar om ersättning för inkomstbortfall vid arbetsskada, så kallad livränta. Studien gjordes med hjälp av forskare från Göteborgs universitet 

Isf har inte hittat något som tyder på att sökande skulle bli diskriminerade på grund av sitt kön. Trots det bör Försäkringskassan se över handläggningen.

”Forskarna bedömer att utrymmet för könsdiskriminering på individnivå ökar till följd av att ärenden handläggs inkonsekvent, och emellanåt på ett sätt som avviker från gällande rätt”, skriver man i rapporten.

Ärenden gällande sökande med psykisk sjukdom höll bland annat en något sämre kvalitet än andra ärenden när det gäller Försäkringskassans utredning av medicinsk varaktighet, enligt rapporten.

Eftersom en majoritet av de ärendena gäller kvinnor, i många fall med diagnosen utmattningssyndrom, finns en risk för att det leder till skillnader i handläggningen mellan mäns och kvinnors ärenden, skriver man.

Forskarna poängterar dock att jämförelsen är svår att göra eftersom endast åtta av de fall med diagnosen utmattningssyndrom som granskats gällde män.

Inom studien fick också handläggare, beslutsfattare och rådgivare inom myndigheten svara på en enkät. I den angav närmare hälften av utredarna och över 40 procent av beslutsfattarna att de tror att det finns olikheter i hur män respektive kvinnor bedöms när det gäller livränteansökningar.

Att män i genomsnitt har högre inkomst än kvinnor spelar också roll i sammanhanget, eftersom storleken på inkomstförlusten spelar roll för bedömningen av arbetsskadeförsäkring, enligt rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.