Isf har inte hittat något som tyder på att den som söker livränta hos Försäkringskassan skulle bli diskriminerad på grund av sitt kön. Men myndigheten rekommenderar ändå Försäkringskassan att se över handläggningen.
Bild: Mostphotos
Isf har inte hittat något som tyder på att den som söker livränta hos Försäkringskassan skulle bli diskriminerad på grund av sitt kön. Men myndigheten rekommenderar ändå Försäkringskassan att se över handläggningen.

Få belägg för ojämställd arbetsskadeförsäkring

FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-12-11

Det finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.

Efter att ha granskat runt 140 av Försäkringskassans ärenden som handlagts mellan 2017 och 2018 har Inspektionen för socialförsäkringen, Isf, kommit fram till att det inte finns några skillnader i termer av jämställdhet mellan könen när det gäller handläggningen.

De flesta ärendena gällde ansökningar om ersättning för inkomstbortfall vid arbetsskada, så kallad livränta. Studien gjordes med hjälp av forskare från Göteborgs universitet

Isf har inte hittat något som tyder på att sökande skulle bli diskriminerade på grund av sitt kön. Trots det bör Försäkringskassan se över handläggningen.

”Forskarna bedömer att utrymmet för könsdiskriminering på individnivå ökar till följd av att ärenden handläggs inkonsekvent, och emellanåt på ett sätt som avviker från gällande rätt”, skriver man i rapporten.

Ärenden gällande sökande med psykisk sjukdom höll bland annat en något sämre kvalitet än andra ärenden när det gäller Försäkringskassans utredning av medicinsk varaktighet, enligt rapporten.

Eftersom en majoritet av de ärendena gäller kvinnor, i många fall med diagnosen utmattningssyndrom, finns en risk för att det leder till skillnader i handläggningen mellan mäns och kvinnors ärenden, skriver man.

Forskarna poängterar dock att jämförelsen är svår att göra eftersom endast åtta av de fall med diagnosen utmattningssyndrom som granskats gällde män.

Inom studien fick också handläggare, beslutsfattare och rådgivare inom myndigheten svara på en enkät. I den angav närmare hälften av utredarna och över 40 procent av beslutsfattarna att de tror att det finns olikheter i hur män respektive kvinnor bedöms när det gäller livränteansökningar.

Att män i genomsnitt har högre inkomst än kvinnor spelar också roll i sammanhanget, eftersom storleken på inkomstförlusten spelar roll för bedömningen av arbetsskadeförsäkring, enligt rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA