Få framsteg i kampen mot korruption

KORRUPTION2022-01-26

Under det senaste decenniet har världens länder inte gjort några större framsteg i kampen mot korruption, enligt det index som publiceras av Transparency International.

Sverige ligger på delad fjärde plats bland de 180 länder som rankats utifrån Transparency Internationals index. I topp ligger Danmark, Finland och Nya Zeeland. Sverige delar fjärdeplatsen med Norge och Singapore.

Men även om Sverige behåller sin plats som ett av de minst korrupta länderna i världen finns det tydliga tecken på ökad risk för korruption i både offentlig och privat sektor, säger Transparency Internationals styrelseordförande i Sverige, Ulrik Åshuvud, till Dagens Nyheter.

Organisationen har reagerat på Coronakommissionens svårigheter att få ut handlingar och beslut från Regeringskansliet. Det visar enligt Ulrik Åshuvud att Sverige är på väg åt fel håll.

”Att en statlig utredning upprepade gånger, trots offentlighetsprincipen, nekades nödvändiga dokument och beslut för att fullgöra sitt uppdrag – att utvärdera hur ansvariga politiker och myndigheter har hanterat en flerårig pandemi, är ett försök till mörkläggning. Mörkläggning är motsatsen till öppenhet och insyn, och därmed ett första steg till ökad risk för korruption”, säger Ulrik Åshuvud till tidningen.

Också svenska storbankers inblandning i penningtvätt och bristande insyn i offentliga upphandlingar gör Transparency International oroligt över utvecklingen i Sverige. Organisationen är också kritisk till hur Sverige utnämner generaldirektörer, landshövdingar, överbefälhavare och andra nyckelpersoner i förvaltningen.

”Ju mindre befolkning, desto större måste öppenheten och insynen i urvals- och beslutsprocessen vara”, säger Ulrik Åshuvud till Dagens Nyheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA