Skoklosters slott.
Bild: Roland Magnusson/Mostphotos
Skoklosters slott.

Fastighetsverket satte upp olagliga skyltar

STATENS FASTIGHETSVERK2022-08-24
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Statens fastighetsverk, SFV, för att myndigheten utan rättsligt stöd förbjudit användning av drönare i slottsparken vid Skoklosters slott.

Det var i början av 2021 som SFV lät sätta upp skyltar med förbud mot att framföra drönare i slottsparken vid Skokloster slott. Skyltarna kom upp samtidigt som myndigheten ansökte hos Transportstyrelsen om att luftrummet skulle utgöra ett så kallat restriktionsområde. Trots att ansökan avslogs av Transportstyrelsen lät SFV skyltarna sitta kvar. Först sedan myndigheten anmälts till JO lät SFV täcka över skyltarna.

En anmälan lämnades in till JO 19 augusti, sedan skyltarna suttit uppe under våren och sommaren. I ett yttrande till JO beklagar SFV den felaktiga formuleringen av skylten. Myndigheten skriver att den kommer att förtydliga sina interna instruktioner att skyltar som myndigheten sätter upp i egenskap av fastighetsförvaltare av statens mark och byggnader endast får innehålla uttryckliga förbud om det finns ett tydligt rättsligt stöd för en sådan formulering.

”Jag kan konstatera att Statens fastighetsverks agerande, att sätta upp skyltarna trots att det inte var förbjudet att framföra drönare i luftrummet, inte är förenligt med legalitetsprincipen. Vidare är det anmärkningsvärt att myndigheten lät skyltarna sitta kvar efter Transportstyrelsens avslagsbeslut. Statens fastighetsverk förtjänar kritik för hanteringen. Jag delar anmälarens bedömning att det inte är tillräckligt att täcka över skyltarna och förutsätter att myndigheten avlägsnar dessa, om det inte redan har skett”, skriver chefs-JO Erik Nymansson i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.