Fler anställda i högskolan

HÖGSKOLAN2024-05-13

Antalet anställda på universitet och högskolor ökade med 606 personer under 2023. Det är främst den forskande och undervisande personalen som ökar, enligt ny statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Totalt hade högskolorna 55 655 anställda 2023, mätt i heltidsekvivalenter. Den forskande och undervisande personalen står enligt UKÄ för ökningen på total nivå, medan personalen med andra arbetsuppgifter minskat något.

De meriteringsanställda är den grupp som ökat mest i både antal och andelar sedan 2022, skriver UKÄ i ett nyhetsbrev. En meriteringsanställning är en tidsbegränsad anställning för att ge doktorsexaminerade möjlighet att meritera sig för en fortsatt karriär inom forskning och undervisning. De meriteringsanställda blev 551 fler under 2023, vilket motsvarar en ökning med 15 procent. Inom gruppen är det framför allt postdoktorerna som ökat kraftigt det senaste året.

Bland personalen som inte främst arbetar med forskning eller undervisning är det enligt UKÄ bara administratörerna som ökat i antal. De blev 242 fler än tidigare år, en ökning med två procent. Den tekniska personalen, bibliotekspersonalen och arvodisterna har i stället minskat i antal.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA