Fler myndigheter kan få flytta

OMLOKALISERING2019-04-08

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga de stora statliga myndigheternas planer på lokalisering i olika delar av landet, rapporterar TT. Det handlar om åtta myndigheter som delvis kan komma att flytta från Stockholm.

Regeringens uppdrag omfattar att kartlägga tio stora myndigheters planer på lokalisering av verksamhet utanför Stockholms län fram till år 2022. Enligt TT överväger regeringen att flytta ut delar av verksamheten hos åtta av dessa tio myndigheter. Civilminister Ardalan Shekarabi och statsminister Stefan Löfven, båda S, kallade i mars de tio myndighetschefer som berörs till ett möte.

”Staten ska finnas i hela landet. Det kommer att krävas mer av myndigheterna och nu börjar vi med arbetet. Vi vill att myndigheterna ska växa utanför Stockholm och vi vill att det ska finnas en strategi för hur man i samband med personalförsörjningen ser till att växa på andra orter än i Stockholm”, säger Ardalan Shekarabi till TT.

Statskontoret ska redovisa sin kartläggning till regeringen i augusti, och därefter kommer regeringen att ta ställning till vilka beslut som behöver fattas av regeringen och vad myndigheterna själva kan verkställa.

”Det främsta syftet med omlokaliseringspolitiken är att se till att staten får ta del av den kompetens som finns i hela Sverige – och ta ansvar för sammanhållningen och därmed skapa förutsättningar för att vi ska ha ett högt förtroende för svenska staten i hela landet”, säger Ardalan Shekarabi till TT.

Åtta som kan få flytta delar av verksamheten

  • Arbetsförmedlingen
  • Centrala studiestödsnämnden
  • Försäkringskassan
  • Kriminalvården
  • Lantmäteriet
  • Pensionsmyndigheten
  • Polismyndigheten
  • Skatteverket

Källa: TT

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA