Fler sjukskrivningar kopplade till olyckor under sommaren

SJUKSKRIVNINGAR2024-06-20

Sommar och semester betyder också fler fysiska skador som leder till sjukskrivning, konstaterar Försäkringskassan. Samtidigt minskar antalet sjukfall på grund av psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen.

Försäkringskassan har tagit fram statistik över hur sjukfrånvaron förändras över året. Sommarens fritidsaktiviteter leder till fler fysiska skador med sjukskrivning. För psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen, till exempel ryggvärk, är utvecklingen den motsatta.

Varje år startas drygt en halv miljon sjukfall hos Försäkringskassan. De flesta sjukfall påbörjas i januari och lägst antal sjukfall startas under sommaren. De största diagnosgrupperna är enligt statistiken psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen.

En förklaring till att fler fysiska skador inträffar under sommaren är enligt Försäkringskassan fler aktiviteter utomhus. Fler cyklar och motionerar utomhus, åker båt och fixar i hem och sommarstugor.

”Sommaren bjuder in till både motion och annan meningsfull fritid och det är givetvis bra att vara aktiv, men man ska inte överskatta sin förmåga eller underskatta riskerna i det man gör på fritiden vilket siffrorna pekar på att vissa gör. Särskilt viktigt är det såklart för den som arbetar på sommaren, där till exempel höga temperaturer är en arbetsmiljörisk”, understryker analytikern Ulrik Lidwall i ett pressmeddelande.

Närmare 60 000 sjukfall inleds under året på grund av olika typer av skador, till exempel ben- och armbrott. Mer än vart tredje av dessa inträffar under sommarperioden maj till augusti. Även under vintermånaderna stiger antalet skador. Det kan enligt pressmeddelandet delvis kopplas till olyckor på grund av snö och is.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA