Fler tog doktorsexamen det senaste året

HÖGSKOLAN2022-04-22

Antalet doktorsexamina ökade något förra året, efter att ha minskat under flera år, visar statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Antalet studenter som tog en doktorsexamen nådde en toppnotering år 2016, då de var cirka 3 000 examinerade. Därefter var trenden stadigt sjunkande fram till 2020, då antalet var 2 600. Under 2021 ökade antalet på nytt till 2 700. En förklaring kan enligt UKÄ vara att antalet nybörjare på forskarnivå började öka igen 2017 efter att ha minskat under flera år.

Enligt UKÄs statistik var antalet doktorander 17 400 år 2021. Antalet doktorandnybörjare var 3 100 år 2021, vilket är en minskning från 3 300 föregående år. Både bland doktoranderna och doktorandnybörjarna var 51 procent kvinnor och 49 procent män.

Av dem som avlade doktorsexamen 2021 var 47 procent kvinnor och 53 procent män. Samma år avlade 440 personer licentiatexamen, 38 procent kvinnor och 62 procent män.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA