På en presskonferens i dag presenterade finansminister Magdalena Andersson, S, regeringens budgetproposition för 2022 och höständringsbudgeten för 2021.
Bild: Magnus Liljegren/Regeringskansliet
På en presskonferens i dag presenterade finansminister Magdalena Andersson, S, regeringens budgetproposition för 2022 och höständringsbudgeten för 2021.

Flera myndigheter föreslås få tillskott i år

STATSBUDGETEN2021-09-20

Flera myndigheter föreslås få mer pengar redan i år för att förbereda det nya omställningsstödet och införandet av familjeveckan. Regeringens förslag till höständringsbudget innehåller också extra pengar till Polisen och Kriminalvården.

Samtidigt som budgetpropositionen för 2022 lämnas till riksdagen presenterar regeringen i dag också sitt förslag till så kallad höständringsbudget, en proposition som innehåller förändringar i myndigheternas anslag för 2021.

Regeringen ser att flera myndigheter redan i år kommer att ha kostnader kopplade till det nya offentliga omställnings- och kompetensstödet, som regeringen vill införa nästa år och som är en del av las-överenskommelsen.

I höständringsbudgeten föreslår därför regeringen ett tillskott på 10 miljoner kronor till Kammarkollegiet, som enligt planerna ska inrätta en ny offentlig omställningsorganisation. Även Skatteverket föreslås få 5 miljoner kronor mer under 2021 för att täcka kostnader kopplade till det arbetet. Centrala studiestödsnämnden, CSN, föreslås få ett tillskott på 21 miljoner kronor för att förbereda införandet av omställningsstudiestödet.

Försäkringskassan föreslås få mer pengar i år, 15 miljoner kronor, för att förbereda en annan reform, den nya familjeveckan, som regeringen vill införa nästa år.

Bland de övriga föreslagna förändringarna av myndigheters anslag för 2021 märks ett tillskott på 500 miljoner kronor till Polisen, som haft högre utgifter än beräknat, bland annat på grund av att myndigheten har övervakat det inreseförbud som har gällt under pandemin och att antalet polisanställda har ökat snabbt.

Kriminalvården föreslås också få en budgetförstärkning med 150 miljoner kronor i år eftersom belastningen är hög på häkten och anstalter.

Även om regeringen bedömer att effekterna av pandemin nu är mer begränsade präglar coronakrisen även denna höständringsbudget. Bland annat föreslås mer pengar till länsstyrelserna, ett tillskott på drygt 60 miljoner kronor, för fortsatt tillsyn enligt serveringslagen och covid-19-lagen. Det är lagar som regeringen har föreslagit ska förlängas till utgången av januari 2022.

Regeringen föreslår också att Folkhälsomyndigheten ges ytterligare 25 miljoner kronor i år för att förstärka sitt arbete med anledning av covid-19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslås få 20 miljoner kronor extra för att fortsätta samordna kommunikationsinsatser som rör pandemin.

Statliga museer föreslås få ett extra krisstöd på drygt 77 miljoner kronor i år. Regeringen vill kompensera Statens museer för världskultur, Nationalmuseum, Statens historiska museer, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet och Vasamuseet för kraftigt minskade intäkter under pandemin.

Dessutom vill regeringen att Kungliga hov- och slottsstaten ska få 30 miljoner kronor extra under 2021 för att mildra den ekonomiska smällen av pandemin, som gjort att intäkterna från visningar av de kungliga slotten har minskat.

Statens historiska museer föreslås också få mer pengar i år, 10 miljoner kronor, för att förbereda inrättandet av ett nytt museum om Förintelsen inom myndigheten. Avsikten är att museet ska kunna öppna för besökare sommaren 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA