Annons:

Bild: Alexander Armiento, Mostphotos

Ökat anslag till Arbetsförmedlingen i regeringens höstbudget

ARBETSMARKNAD2021-09-08

Regeringen vill i sitt förslag till höstbudget satsa åtta miljarder kronor på att lyfta arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen föreslås få en ökning av förvaltningsanslaget med en halv miljard kronor. ST välkomnar förslagen.

Enligt regeringen riskerar alltför många människor att fastna i långtidsarbetslöshet. För att motverka det innehåller regeringens förslag till budget för 2022 förstärkningar inom jobbpolitiken om sammanlagt åtta miljarder kronor. Det handlar om åtgärder för att bryta och motverka långtidsarbetslösheten och fortsatt utbyggnad av kunskapslyftet. Andra åtgärder ska förenkla för företagare, skapa nya jobb och främja omställning.

”Vi fortsätter ha fullt fokus på jobben. Nya gröna jobb ska växa fram, arbetslösheten ska pressas ner. Tillsammans ska vi ta Sverige framåt efter pandemin och bygga samhället starkare och mer hållbart”, motiverar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, förslagen i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget utökas Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 502 miljoner kronor nästa år. Myndigheten föreslås dessutom få 2,5 miljarder kronor för insatser för arbetssökande, och ytterligare närmare 1,2 miljarder kronor för att fler arbetssökande ska få ta del av en matchningstjänst.

För att öka arbetssökandes jobbchanser och samtidigt bidra till att lösa arbetsgivares rekryteringsbehov vill regeringen dessutom satsa ytterligare 425 miljoner kronor för att bygga ut arbetsmarknadsutbildningarna under 2022.

Andra satsningar handlar om extratjänster, introduktionsjobb, praktikplatser samt nya regler för nystartsjobb för att motverka långtidsarbetslöshet bland äldre.

Fackförbundet ST välkomnar förslagen. I ett pressmeddelande skriver förbundet att det ser regeringens förslag till ökat förvaltningsanslag för Arbetsförmedlingen som en delseger i arbetet med att återupprätta myndighetens förmåga att hantera den ökade arbetslösheten.

”Det går inte att svälta en myndighet som har en helt avgörande funktion på dagens arbetsmarknad, i synnerhet lokalt. Därför är det helt logiskt att regeringen nu vill öka anslaget. Men man borde ha kunnat göra detta redan i de tidigare ändringsbudgetarna”, konstaterar STs ordförande Britta Lejon i pressmeddelandet.

Regeringen vill även införa ett nytt omställnings- och kompetensstöd och ett nytt omställningsstudiestöd. Det ingår i genomförandet av partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan PTK, Kommunal, Metall och Svenskt Näringsliv.

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd ska införas under 2023. I budgetförslaget beräknas det kosta 1,36 miljarder kronor under 2023. Fullt utbyggt beräknas kostnaden till mellan sex och nio miljarder kronor per år.

”Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd stärker möjligheten till vidareutbildning och omställning under arbetslivet. Det är avgörande på en arbetsmarknad i snabb förändring”, framhåller Matilda Ernkrans, MP, minister för högre utbildning och forskning, i regeringens pressmeddelande.

Ett nytt omställnings- och kompetensstöd föreslås också för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. En särskild omställningsorganisation ska inrättas vid Kammarkollegiet, och regeringen föreslår att myndigheten för detta ändamål får 75 miljoner kronor för 2022.

Regeringen föreslår också en tidsbegränsad sänkning av antalet karensdagar i a-kassan från sex till två och förlängda pandemilättnader för företagare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA