Regeringen föreslår tillskott till rättsväsendet

STATSBUDGETEN2021-09-15
Regeringen vill satsa ytterligare medel på de rättsvårdande myndigheterna i sitt budgetförslag för nästa år. Bland annat vill regeringen lägga 400 miljoner kronor på ett teknikpaket för att stärka förmågan att motverka brott.

I budgetförslaget föreslår regeringen ytterligare 2,5 miljarder kronor utöver vad som tidigare aviserats till de brottsbekämpande myndigheterna under 2022. Enligt förslaget ska utbyggnaden av Polismyndigheten fortsätta med målet 10 000 fler polisanställda år 2024 jämfört med startåret 2016. Också Åklagar­myndig­heten, Eko­brotts­myndig­heten, Rätts­medicinal­verket, Tull­verket och domstolarna får ökade anslag.

”Det handlar om skärpta straff, bättre verktyg i brotts­bekämp­ningen och en fortsatt utbyggnad av Kriminal­vården. Sats­ningen inne­håller också före­byggande insatser för att förhindra att unga människor dras in i krimi­nalitet och en förstärk­ning av avhoppar­verk­samheten”, understryker justitie­minister Morgan Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår bland annat att 400 miljoner kronor ska gå till ny teknik. I förslaget nämns bland annat att Polisen behöver utveckla förmågan att läsa av krimi­nellas krypte­rade kommuni­kation och att kapa­citeten inom Nationellt foren­siskt centrum, NFC, behöver förstärkas för att snabbare än i dag kunna hantera digitala bevis och DNA. Sats­ningen ska också leda till fler övervakningskameror, vilka enligt regeringen blir allt vikti­gare för digital bevissäkring och ökad trygghet.

Ökade resurser till polisen leder till ökat tryck i hela rättskedjan, menar regeringen. Till­skotten till de brotts­bekäm­pande myndig­heterna gör det enligt regeringen extra viktigt att verk­sam­heterna bedrivs effektivt och att myndig­heterna hus­hållar väl med statens medel.

Regeringens förslag för tillskott till rättsväsendet utöver vad som tidigare aviserats. Grafik: Regeringskansliet
Regeringens förslag för tillskott till rättsväsendet utöver vad som tidigare aviserats. Grafik: Regeringskansliet

Regeringen konstaterar också att belägg­ningen i både häkten och anstalter har ökat. I budgeten föreslår därför regeringen ytter­ligare medel för att finansi­era en fortsatt utbygg­nad av Kriminal­vården. Kriminalvården får i budgetförslaget en förstärkning med 800 miljoner kronor för 2022. Beloppet ökas till 1,2 miljarder kronor 2023 och 1,4 miljarder kronor extra 2024.

I samband med budgetpresentationen meddelade även regeringen att en ny lagstiftning förbereds som ska ge kommu­nerna ansvar att arbeta brotts­före­byggande. Från 2023 kommer kommunerna att kunna söka statliga medel för att genom­föra brotts­före­byggande åtgärder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.