Regeringen föreslår tillskott till rättsväsendet

STATSBUDGETEN2021-09-15

Regeringen vill satsa ytterligare medel på de rättsvårdande myndigheterna i sitt budgetförslag för nästa år. Bland annat vill regeringen lägga 400 miljoner kronor på ett teknikpaket för att stärka förmågan att motverka brott.

I budgetförslaget föreslår regeringen ytterligare 2,5 miljarder kronor utöver vad som tidigare aviserats till de brottsbekämpande myndigheterna under 2022. Enligt förslaget ska utbyggnaden av Polismyndigheten fortsätta med målet 10 000 fler polisanställda år 2024 jämfört med startåret 2016. Också Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Tullverket och domstolarna får ökade anslag.

”Det handlar om skärpta straff, bättre verktyg i brottsbekämpningen och en fortsatt utbyggnad av Kriminalvården. Satsningen innehåller också förebyggande insatser för att förhindra att unga människor dras in i kriminalitet och en förstärkning av avhopparverksamheten”, understryker justitieminister Morgan Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår bland annat att 400 miljoner kronor ska gå till ny teknik. I förslaget nämns bland annat att Polisen behöver utveckla förmågan att läsa av kriminellas krypterade kommunikation och att kapaciteten inom Nationellt forensiskt centrum, NFC, behöver förstärkas för att snabbare än i dag kunna hantera digitala bevis och DNA. Satsningen ska också leda till fler övervakningskameror, vilka enligt regeringen blir allt viktigare för digital bevissäkring och ökad trygghet.

Ökade resurser till polisen leder till ökat tryck i hela rättskedjan, menar regeringen. Tillskotten till de brottsbekämpande myndigheterna gör det enligt regeringen extra viktigt att verksamheterna bedrivs effektivt och att myndigheterna hushållar väl med statens medel.

Regeringens förslag för tillskott till rättsväsendet utöver vad som tidigare aviserats. Grafik: Regeringskansliet
Regeringens förslag för tillskott till rättsväsendet utöver vad som tidigare aviserats. Grafik: Regeringskansliet

Regeringen konstaterar också att beläggningen i både häkten och anstalter har ökat. I budgeten föreslår därför regeringen ytterligare medel för att finansiera en fortsatt utbyggnad av Kriminalvården. Kriminalvården får i budgetförslaget en förstärkning med 800 miljoner kronor för 2022. Beloppet ökas till 1,2 miljarder kronor 2023 och 1,4 miljarder kronor extra 2024.

I samband med budgetpresentationen meddelade även regeringen att en ny lagstiftning förbereds som ska ge kommunerna ansvar att arbeta brottsförebyggande. Från 2023 kommer kommunerna att kunna söka statliga medel för att genomföra brottsförebyggande åtgärder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA