Bild: Getty Images

Flera myndigheter väljer bort julklappar

JUL2022-12-21

Många statliga arbetsgivare ger även i år en julklapp till sina anställda, visar en enkät som Publikt gjort. Men några väljer bort klappen och lägger pengarna på att bjuda de anställda på julbord.

En lista över myndigheternas kostnader för julklappar finns i slutet av artikeln.

Tjugofem myndigheter har besvarat Publikts fråga om huruvida de planerar att ge julklappar till sina anställda eller ej. Elva myndigheter uppger att all personal kommer att få en julgåva. Ytterligare några svarar att det är troligt, men att beslutet tas av chefen på varje avdelning eller institution.

Värdet på klappen varierar, men många väljer att lägga sig på det högsta beloppet som går att skänka skattefritt, 500 kronor. En av dem är Statens institutionsstyrelse, SiS.

– Det är glädjande att kunna visa lite extra uppskattning till medarbetarna, säger Jesper Lindberg, pressekreterare på SiS.

Förutom julklapp bjuds de SiS-anställda på någon form av julbord. I Stockholm blir det på restaurangen Tyrol, och i övriga landet väljer man antingen en lokal restaurang eller firande på institutionen.

Bland de myndigheter som svarat att de inte ger någon julgåva är det dock flera som uppger att man valt mellan gåva och julfirande, och då satsat på att samla de anställda till ett julbord eller en liknande tillställning.

Jonas Norén, avdelningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, berättar att myndigheten ordnar julfester:

– Det är våra fritidsföreningar på olika orter som arrangerar dem, och de gör ett kanonjobb. På många ställen är det julbord, men det kan också vara dans och underhållning, säger han.

Under pandemin, då det inte var möjligt att samlas till ett julfirande, fick de anställda på MSB en julklapp, men annars är det flera år sedan myndigheten lade resurser på det.

– Det är svårt att hitta en generisk julklapp som faller alla på läppen. Och när vi har haft presentkoder hos presentföretag är det många som inte har hämtat ut sin gåva, säger Jonas Norén.

Även Världskulturmuseerna valde att ge de anställda en julklapp under pandemiåren, men har återgått till att enbart ha en julavslutning vid sittande bord. Det är ett ställningstagande som görs varje år, förklarar HR-chefen Lisa Birath.

– Under pandemin var vi rätt generösa, jag tror att vi gav 1 700 kronor per anställd för att vi inte kunde lägga pengar på att träffas. Annars brukar det vara julfrukost eller lunch. I år kände vi att vi går mot lite oroliga tider, men framför allt att vi uppskattar att fira tillsammans i stället för att ge något, säger hon.

På Trafikverket stoppades alla julklappar genom ett principbeslut 2014 av den dåvarande generaldirektören Gunnar Malm. I enkätsvaret till Publikt motiverade presschefen Bengt Olsson myndighetens inställning med att den är skattefinansierad och ”ska förvalta detta förtroendekapital och pengar på bästa sätt och inte riskera någon eventuell påverkan”.

– Beslutet togs under en tid när leverantörer började skicka saker till oss, jätteskålar med godis och annat. Då sa vi att vi ska ha noll acceptans för gåvor från utomstående, och i samma veva beslutades att vi ska sluta med julklappar internt, säger han.

Men att ha jullunch är tillåtet enligt policyn, och sådana genomförs på olika orter i landet.

– Det blir en positiv samvaro, ett av få tillfällen där vi kan träffas över gränserna och gör något gemensamt, säger Bengt Olsson.

Även Polisen har en centralt beslutad policy från 2017 om att inte ge julklappar. Undantag kan bara beslutas av rikspolischefen, och ett sådant beslut ska då omfatta alla anställda.

En myndighet som kan ge julklappar, men mycket selektivt, är Försvarsmakten. Av svaret till Publikt framgår att enskilda chefer kan besluta om en julgåva till den som arbetar på julafton.

Enkäten skickades till de 20 största statliga arbetsgivarna samt ett urval av mindre myndigheter. 25 av 31 tillfrågade myndigheter svarade.

Så mycket lägger myndigheterna på julklappar

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.