Bild: Thomas Carlgren

Flera nämndmyndigheter kan omorganiseras

STATSFÖRVALTNING2024-06-11

Efter att ha granskat statliga nämndmyndigheter kommer Statskontoret till slutsatsen att nästan hälften av dem även fortsättningsvis bör vara just nämndmyndigheter. Men för vissa verksamheter är nämndformen mindre lämplig, enligt Statskontorets analys.

Statskontoret har kartlagt och analyserat de myndigheter under regeringen som leds av en nämnd. Dessa myndigheter är oftast små och flera av dem har inte omprövats sedan de inrättades, något som regeringen anser motiverar en översyn. Regeringens syfte är att statsförvaltningen ska bli mer effektiv och mindre fragmenterad.

Sammantaget har 43 verksamheter ingått i kartläggningen. 19 av dem bör fortsätta att bedrivas som nämndmyndigheter, anser Statskontoret. Det är myndigheter vars verksamheter är av domstolsliknande karaktär. I den här gruppen återfinns bland annat Statens ansvarsnämnd och Statens överklagandenämnd.

Samtidigt konstaterar Statskontoret att nämndformen är mindre motiverad eller lämplig för de övriga verksamheter som granskats. Statskontoret föreslår därför att regeringen överväger organisationsförändringar för åtta av nämndmyndigheterna.

Statskontoret anser även att det finns skäl att ifrågasätta nämndformens lämplighet för ytterligare 15 nämndmyndigheter och för de 24 övervakningsnämnderna, som i analysen behandlas som en verksamhet. I dessa fall lämnar Statskontoret inga förslag på alternativa organisationsformer, utan föreslår att regeringen utreder detta vidare. I denna grupp ingår bland annat Överklagandenämnden för högskolan.

Enligt Statskontoret innebär förslagen ingen direkt besparing för staten. Däremot anses de bidra till en mer ändamålsenlig organisering av statlig verksamhet.

”Förhoppningsvis kan vår rapport bidra till ökad förståelse och tydlighet för när nämndformen är lämplig. Det är ofta effektivt att organisera en verksamhet i en nämndmyndighet, men det finns också begräsningar”, kommenterar Statskontorets generaldirektör Anneli Roswall Ljunggren analysen i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA