Flera orsaker till könssegregerade studieval

JÄMSTÄLLDHET2022-02-03
Det finns flera anledningar till att kvinnor och män i hög grad väljer olika utbildningar, konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en forskningssammanställning. Enligt rapporten beror valen inte bara på intressen och förmågor, utan även på påverkan från skolan och samhället.

Enligt Jämställdhetsmyndighetens forskningsöversikt är det många olika faktorer som samspelar för att könsskillnaderna i utbildningsval kvarstår. Individens upplevelse av den egna förmågan och mål för det framtida arbetslivet spelar in, liksom utbildningsutbud och arbetsmarknadsfaktorer. Studiemiljön har enligt rapporten också betydelse för om elever och studenter fullföljer sina utbildningar.

”Valet av utbildning och yrke är inte en isolerad händelse vid en enda tidpunkt i livet. I stället är valet en pågående process där vi väger samman alla våra samlade erfarenheter”, understryker Jakob Lindahl, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten finns samma mönster i hela utbildningssystemet, att kvinnor och män gör olika val. Trots att det inte finns några formella regler som hindrar människor att välja utbildning oberoende av kön har könssegregeringen visat sig stabil över tid. Könsskillnaderna i utbildningsvalet bidrar till en könsuppdelad arbetsmarknad som leder till skillnader mellan kvinnor och män i hälsa och ekonomi.

”Problemet är inte främst att kvinnor och män gör olika val, utan att valen får olika konsekvenser. För att jämna ut könsfördelningen på utbildningarna bör vi rikta ett större fokus mot mönster i organisationer och i samhället”, betonar Jakob Lindahl i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.