Bild: Mostphotos

Föräldralediga missgynnas trots förbud

DISKRIMINERING2021-06-04
Trots att det är olagligt missgynnas anställda ofta av sina arbetsgivare i samband med föräldraledighet, skriver STs ordförande Britta Lejon tillsammans med åtta andra fackliga ledare inom TCO i en debattartikel i Aftonbladet. I en ny undersökning som refereras i deras artikel uppger fyra av tio tjänstemän som varit föräldralediga ett år eller längre att de missgynnats på grund av detta.

På uppdrag av TCO och Unionen har Novus gjort en undersökning bland tjänstemän med barn under tolv år. Fyra av tio svarande som har varit föräldralediga ett år eller längre uppger att de på grund av ledigheten har missgynnats på ett eller flera sätt. Undersökningen visar också att kvinnor upplever större problem med missgynnande, vilket kan förklaras med att längre föräldraledigheter är vanligare bland kvinnor.

I debattartikeln ges flera exempel på hur missgynnandet av personer som är, har varit eller ska vara föräldralediga kan ta sig uttryck: Det kan handla om att inte få vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kolleger, att inte få samma möjligheter till kompetensutveckling, att inte få komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter eller att sållas bort i rekryteringar.

”Men så får det inte vara. Att vara föräldraledig är en rättighet och föräldraledighetslagen innehåller ett förbud för arbetsgivare att missgynna föräldralediga. Arbetsgivare har dessutom en skyldighet enligt diskrimineringslagen att arbeta förebyggande för att undvika diskriminering, bland annat genom att underlätta för medarbetarna att förena arbete med föräldraskap”, skriver TCOs ordförande Therese Svanström och de åtta förbundsordförandena Britta Lejon, ST, Martin Linder, Unionen, Anders Johansson, Forena, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, Ulrika Boëthius, Finansförbundet, Ulrika Hyllert, Journalistförbundet, och Veronica Magnusson, Vision.

Novus-undersökningen visar att mer än var femte person som varit föräldraledig längre tid än ett år upplever att de missgynnats i fråga om lön, och var sjunde uppger att de missgynnats i fråga om kompetensutveckling. Även när det gäller fördelning av arbetsuppgifter och befordringsmöjligheter är det många av de långlediga som anser att de blivit missgynnade, trots att ett missgynnandeförbud infördes för 15 år sedan.

Var tredje av de tillfrågade tjänstemännen med barn under 12 år känner inte till att det finns förbud mot missgynnande i samband med föräldraledighet. Kunskapen är lika låg hos chefer som övriga tjänstemän.

”Det är sannolikt få chefer och arbetsgivare som fattar medvetna beslut att hämma karriären för medarbetare som tar en längre föräldraledighet. Men kännedomen om att föräldraledighetslagen innehåller ett förbud mot missgynnande måste öka och mer behöver göras på arbetsplatserna för att förebygga missgynnanden”, skriver de nio fackliga ledarna i sin artikel.

I debattartikeln lyfter de tre krav:

  • Arbetsgivare måste säkerställa att deras chefer har kännedom om missgynnandeförbudet och aktivt arbetar för att minska risken för missgynnanden.
  • Myndigheterna måste nå ut med information om missgynnandeförbudet inför en föräldraledighet.
  • Politiken behöver göra diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder semidispositiva, så att det blir möjligt att teckna kollektivavtal kring förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.