Föräldraledigas rätt stärks i nya LAS

LAS2005-08-23
Färre former för visstidsanställning. Företrädesrätt till anställning efter sex månader och stärkt skydd för föräldralediga. Det är några förändringar som föreslås i Lagen om anställningsskydd.
Av:  Ann-Charlotte Viklund
Förslagen finns i en departementspromemoria från näringsdepartementet som ST yttrat sig om. Den gäller förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, och Föräldraledighetslagen.

För att motverka problemet med rullande visstidsanställningar ska ingen visstidsanställning tillåtas pågå i mer än tre år. Därefter förvandlas den till tillsvidareanställning.

Begrepp som försvinner

Begrepp som tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete och visstidsarbete fram till militärtjänstgöring slopas. I stället föreslås fri visstidsanställning i sammanlagt tolv månader under fem år.

Företrädesrätt till återanställning ska gälla redan efter sex månaders sammanlagd anställningstid. Idag krävs tolv månader. I praktiken kommer dock regeln att gälla endast vid vikariat.

Ändringarna ska träda i kraft 1 juli 2006, men gäller inte automatiskt anställda i staten, vilket ST påpekat i sitt yttrande.

Inom den statliga sektorn kompletteras till exempel tidsbegränsningsgrunderna i LAS genom olika förordningar, främst anställningsförordningen och högskoleförordningen. Dessa tillåter fler grunder än på arbetsmarknaden i övrigt. ST påpekar att förordningarna därför bör ses över.

Även den ändrade företrädesrätten har ett begränsat värde för statligt anställda, eftersom regeringsformens krav på »förtjänst och skicklighet« begränsar återanställningsrätten. ST anser att samma rätt till återanställning ska gälla på hela arbetsmarknaden.

Starkare rätt för föräldralediga

I promemorian föreslås även starkare skydd mot missgynnande av föräldralediga. Bland annat ska dagens kvalifikationstider för ledighet med föräldrapenning slopas. Det aviserade förslaget om uppskjuten uppsägningstid för föräldralediga beräknas komma så att det kan genomföras samtidigt som ändringarna i LAS.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsrätt
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.