Förbundet tar över avdelningen inom Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2020-09-02
STs förbundsstyrelse har beslutat att lägga STs avdelning inom Kriminalvården ”vilande”, vilket innebär att förbundet övertar avdelningsstyrelsens arbetsuppgifter. Avdelningsstyrelsens arbete har enligt förbundet präglats av svåra konflikter. Förbundet misstänker också att avdelningen kan ha begått brott mot förbundets stadgar. Nu ska en extern part granska avdelningsstyrelsens arbete.

Det ovanliga beslutet att lägga ST-avdelningen inom kriminalvården ”vilande” motiveras med att avdelningen enligt förbundet under rådande förhållanden inte har förutsättningar att kunna bedriva facklig verksamhet. Dessutom anser sig förbundsstyrelsen ha uppgifter som tyder på allvarliga missförhållanden i avdelningsstyrelsens arbete.

I våras polisanmäldes en av ledamöterna i avdelningsstyrelsen för ST inom Kriminalvården för sexuella trakasserier. Enligt uppgift till Publikt ska det ärendet ha lagts ned. I förra veckan lämnade den anmälda personen in en polisanmälan om förtal mot en annan av avdelningsstyrelsens ledamöter. Därutöver har förbundsstyrelsen fått flera signaler om konflikter i Kriminalvårdens avdelningsstyrelse, enligt STs förbundsordförande Britta Lejon.

– Vi har under en tid fått information som tyder på allvarliga missförhållanden i avdelningsstyrelsens arbete, att det interna arbetet präglats av djupa konflikter. Vi har också fått signaler som väcker misstankar om brott mot förbundets stadgar och etiska riktlinjer. De misstänkta stadgebrotten ska exempelvis bestå i att formerna för viktiga beslut inte har följts och att de inte protokollerats, säger hon till Publikt.

Eftersom förbundsstyrelsen har känt till att avdelningsstyrelsen har haft samarbetssvårigheter beslutade förbundet tidigare att ge avdelningen extra organisatoriskt stöd, berättar Britta Lejon.

– Vi trodde ett tag att det var på väg åt rätt håll, men problemen kvarstår. Vi behöver därför göra en omstart av vårt fackliga arbete inom Kriminalvården.

Förbundsstyrelsen har därför beslutat att låta en utomstående utredare genomföra en grundlig revision av avdelningens verksamhet. Enligt Britta Lejon är det i första hand en extern auktoriserad revisor som kan bli aktuell för det uppdraget. Granskningen ska ta sikte på att undersöka om avdelningen använt sina ekonomiska medel på det sätt som förbundsstadgarna föreskriver och om avdelningens styrelse har fattat stadgevidriga beslut, berättar hon.

Britta Lejon beklagar att förbundet behöver vidta en så ingripande åtgärd.

– Vi kan inte ta ansvar för situationen som den sett ut. Vi kan inte stillatigande se på. Det är uppenbart att tilliten saknas inom avdelningen och vi är oroliga för hur folk mår. Vi misstänker också att det förekommit kränkande behandling av förtroendevalda.

Beslutet att avdelningen nu är ”vilande” betyder att ST på central nivå tar över avdelningsstyrelsens fackliga förhandlingsmandat gentemot arbetsgivaren enligt gällande avtal. Britta Lejon understryker att detta inte ska påverka stödet till STs medlemmar inom Kriminalvården. 

– Det fackliga förhandlingsarbetet kommer att fortsätta, men organisationen kommer vara annorlunda. Förbundet kommer att ställa resurser till förfogande, men det är vår förhoppning att det fackliga arbetet på regional och lokal nivå ska fortsätta. Vi ska ha möte med förtroendevalda nästa vecka för att reda ut detta.

Enligt ST behåller förtroendevalda på region- och klubbnivå sina uppdrag och mandat och kan fortsätta sitt fackliga arbete som vanligt.

Förbundets mål är att en ny avdelningsstyrelse ska finnas på plats 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.