Förintelsemuseum inrättas i Stockholm

MUSEER2021-01-27

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver tre ministrar att regeringen föreslår att Sveriges museum om Förintelsen inrättas i Stockholm. Enligt debattartikeln är målsättningen att museet ska öppnas 1 juli 2022.

”Förintelsen är en avgörande händelse, inte bara för de miljoner som förföljdes och mördades utan även för efterkrigstidens syn på humanism och etik. Morden, förföljelsen och det fruktansvärda lidandet som drabbade det judiska folket, romerna och miljontals andra offer för nazismen har lämnat ett outplånligt ärr över Europa. Även om mördandet inte ägde rum på svensk mark kom Sverige att både påverka och påverkas av det som skedde. Förintelsen är också en del av Sveriges historia”, skriver statsråden Stefan Löfven, S, Anna Ekström, S, och Amanda Lind, MP.

Därmed ställer sig regeringen bakom förslaget att ett nytt museum om Förintelsen bör inrättas i en befintlig museimyndighet. Det gör att museet kan ingå i en etablerad organisation, vilket bidrar till stabilitet i uppbyggnaden av ett nytt museum, skriver de tre ministrarna. Lokaler för magasin, konservering, arkiv och andra funktioner kan samutnyttjas och samordnas.

En lokalisering i Stockholm underlättar för skolelever och allmänhet runt om i landet att besöka museet, menar skribenterna. Regeringens bedömning är att museet ska inrättas i rikets huvudstad och regeringen kommer att återkomma med besked om hur en särskild museibyggnad ska etableras.

”Det finns många viktiga aktörer som ett museum om Förintelsen bör samverka med: de överlevande, deras anhöriga, det judiska och romska civilsamhället och andra berörda grupper. Även länsmuseerna och lokala museer bör få en särskild roll, både för att det underlättar för hela landets befolkning att ta del av verksamheten och för att berättelser, vittnesmål, föremål och platser som rör Förintelsen finns i hela landet”, skriver Stefan Löfven, Anna Ekström och Amanda Lind.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA