Bild: Mostphotos

Förintelsemuseet ska öppna till sommaren

MUSEER 2021-10-11

I juli 2022 ska det nya Förintelsemuseet vara öppet för allmänheten. Det är innebörden av regeringens uppdrag till Statens historiska museer att inrätta Sveriges museum om Förintelsen.

Statens historiska museer ska enligt regeringens beslut förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen inom myndigheten. Det nya museet blir alltså ingen egen myndighet. Museet ska inrättas till 1 juli 2022 och inleda en publik verksamhet vid samma datum. Enligt tidigare beslut ska museet lokaliseras till Stockholm.

”Nu tar vi ett viktigt steg mot uppbyggnaden av en fullskalig museiverksamhet där Sveriges museum om Förintelsen blir ett museum för hela landet och där minnet av Förintelsen bevaras och förs vidare genom insamlade föremål och berättelser. Statens historiska museer är en välfungerande myndighet och i samverkan med många andra kommer de inhämta den kunskap som behövs för detta viktiga uppdrag”, framhåller kultur- och demokratiminister Amanda Lind, MP, i ett pressmeddelande.

I uppdraget konstaterar regeringen att den fortsatta uppbyggnaden till en fullskalig museiverksamhet är ett långsiktigt och mångårigt arbete, som kommer att pågå även efter att själva inrättandet av museet har genomförts.

Vid genomförandet av uppdraget ska Statens historiska museer samråda med Forum för levande historia och andra berörda myndigheter, institutioner och organisationer. Myndigheten ska också ta hänsyn till Lagen om anställningsskydd. Myndigheten ska samråda med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA