Bild: Mostphotos

Utredning föreslår nytt Förintelsemuseum

MUSEUM2020-04-17

En statlig utredning har nu lämnat förslag om inrättande av ett statligt museum om Förintelsen. Förslaget är att museet blir en egen myndighet och att en ny byggnad för museet ska uppföras.

Utredningen ”Ett museum om Förintelsen” tillsattes i juli 2019 med uppdrag att lämna förslag på hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas. Utredningen överlämnade på onsdagen sitt betänkande till regeringen.

”Förintelsen och brotten mot mänskligheten under andra världskriget får aldrig falla i glömska. Därför ska ett nytt museum om Förintelsen inrättas i Sverige. Snart finns inga överlevande kvar som kan sprida vittnesmål om de fasansfulla brotten. Det är vår skyldighet som samhälle att föra deras berättelser vidare till kommande generationer”, kommenterar kultur- och demokratiminister Amanda Lind, MP, utredningen i ett pressmeddelande.

Utredningens huvudförslag är att museet blir en ny, fristående myndighet med egen styrelse. Ett alternativ är enligt utredningen att museet blir en del av en befintlig museimyndighet, exempelvis Sveriges försvarshistoriska museer eller Statens historiska museer. Men det förutsätter att den myndigheten omorganiseras och får ett nytt uppdrag i enlighet med utredningens förslag. Man föreslår också att det byggs en ny byggnad för det nya museet.

Utredningen vill att museet ska utveckla och förmedla kunskap och forskning om Förintelsens historiska skeende och lyfta fram berättelser från överlevande med anknytning till Sverige. Också Sveriges agerande i relation till Förintelsen och Nazityskland bör belysas på ett fördjupat och problematiserande sätt.

Utredningen föreslår att museet tillsammans med ett eller flera lärosäten gemensamt finansierar en forskningsmiljö och inrättandet av en professur.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA