Försäkringskassan får kritik för utkontraktering i ny rapport

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-01-22
En rapport från Försäkringskassans internrevision lyfter flera brister i Försäkringskassans hantering av utkontrakterad verksamhet och konstaterar att det finns ”utrymme för förbättring”.

Internrevisionen har tittat närmare på hur Försäkringskassans styrning och kontroll över utkontrakterad verksamhet fungerar.

I rapporten lyfter revisionen flera områden där denna brister. Ett övergripande problem som revisionen pekar på är att Försäkringskassan inte tydligt har definierat hur verksamhet som utkontrakterats ska hanteras, samt att myndigheten saknar förhållningssätt och principer för detta. Revisionen ser också brister i hur utkontrakterad verksamhet följs upp.

Dessa brister skulle enligt rapporten bland annat kunna leda till att utkontrakterad verksamhet inte styrs eller följs upp på ett effektivt sätt. Det leder också till en ökad risk för att mål inte uppnås, att myndigheten inte får det man kommit överens om eller att leverantörer inte följer regler avtal, vilket skulle kunna skada förtroendet för myndigheten.

Revisionen noterar också flera brister i Försäkringskassans samverkan med Statens servicecenter vad gäller i arbetet med ekonomi- och lönerelaterade tjänster. Bland annat handlar det om oklarheter gällande ansvarsfördelningen och brister i uppföljning, kravställning och kontroll av tjänsterna.

Försäkringskassan kommer enligt rapporten nu att se över och åtgärda bristerna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.