Försäkringskassan förbereder utbetalning av elstöd

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-12-07

Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att betala ut elstöd till privatpersoner och företag. Utbetalningarna kan komma i gång tidigast i februari. Hanteringen kommer att bli helt digital och inte passera någon handläggare, berättar STs avdelningsordförande Thomas Åding.

I ett pressmeddelande skriver Försäkringskassan att ett mycket omfattande arbete pågår för att så snart som möjligt kunna genomföra utbetalningarna, i samarbete med Svenska kraftnät.

Enligt generaldirektör Nils Öberg är det tre pusselbitar som fortfarande saknas i arbetet:

”Det slutgiltiga innehållet i den förordning som regeringen kommer att remittera de närmaste dagarna behövs för att vi ska kunna skapa rätt utbetalningslösning. Vi gör också ett avrop av banktjänster från befintligt ramavtal med förnyad konkurrensutsättning som ännu inte är avslutat och som är avgörande för utbetalningarna. Sist men inte minst krävs ett säkerhetsarrangemang och effektiva kontrollsystem som undanröjer risken att pengarna hamnar i fel fickor”, förklarar Nils Öberg.

Thomas Åding, ordförande för ST inom Försäkringskassan, delar i grunden den optimistiska syn som myndigheten ger uttryck för i sitt pressmeddelande. Den kommande hanteringen kommer enligt honom att bli helt digital och inte passera några handläggare.

– Det man kan fundera över är att det är väldigt känsligt när det gäller it-kompetens att bygga den här typen av komplexa system. Det finns ett begränsat antal aktörer som har resurser att bygga sådant. En konsekvens kan bli att annat får stå åt sidan, eftersom det här kommer att prioriteras framför något annat. Vi fick ju aldrig något val, sedan det beslutats att vi skulle ta hand om den här uppgiften, säger Thomas Åding, och tillägger att det finns gott om exempel där politiker haft liten förståelse för att nya reformer leder till att annan verksamhet måste prioriteras ned.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA