Försäkringskassan öppnar fler mötesplatser

FÖRSÄKRINGSKASSAN2017-01-09

I morgon öppnar Försäkringskassan tillsammans med flera andra myndigheter 22 nya mötesplatser för nyanlända runt om i landet. Ett pilotprojekt har visat att etableringsprocessen kan snabbas upp genom särskilda mötesplatser.

Försäkringskassans mötesplatser drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Under 2015 genomförde de berörda myndigheterna ett gemensamt pilotprojekt på fem orter, Ljusdal, Norrköping, Gävle, Växjö och Helsingborg. Nu går projektet vidare genom att verksamheten etableras på 22 nya orter.

”Jag är oerhört glad över att vi nu går in i nästa steg i arbetet med Mötesplatser. Vi vet att projektet förenklar den nyanländes initiala etableringsprocess genom att hen får träffa alla myndigheter vid ett tillfälle på ett och samma ställe. Min förhoppning är att de nya Mötesplatserna uppvisar lika goda resultat som de som redan finns på plats”, säger försäkringsdirektör Elisabeth Hultengren i ett pressmeddelande.

Enligt en utvärdering har projektet mötesplatser varit framgångsrikt. Dels genom att de nyanlända själva upplever större trygghet och kontroll över sin egen situation, dels genom att stegen i etableringsprocessen tar kortare tid. Projektet har enligt Försäkringskassan kunnat förkorta ledtiden från 3-4 veckor till 4 timmar.

De nya kontoren etableras i Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Malmö, Skellefteå, Sundbyberg, Södertälje, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Örebro och Östersund.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA