Försäkringskassans insatser granskas

FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-08-13

Riksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan arbetar med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Trots att forskning visar att dessa insatser kan vara effektiva används de i låg utsträckning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Försäkringskassan har inte bara i uppdrag att bedöma rätten till sjukpenning, föräldrapenning och andra förmåner inom socialförsäkringförsäkringssystemet. Ett av myndighetens uppdrag är att motverka sjukskrivningar genom att se till att förebyggande insatser sätts in.

Nu ska Riksrevisionen granska hur Försäkringskassan arbetar med de insatser som myndigheten har till sitt förfogande – förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet med dessa insatser är att förebygga arbetsoförmåga och långvariga sjukskrivningar.

Trots att det finns forskning som tyder på att insatserna kan vara effektiva i förebyggande syfte används de i låg utsträckning, konstaterar Riksrevisionen.

”Granskningen kommer att titta närmare på hur Försäkringskassans arbetar med dessa förmåner, men även hur regeringens styrning ser ut”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.