Fortsatt hög nivå på arbetsskador

ARBETSMILJÖ2019-06-11

Antalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.

Rapporten gäller arbetsskador som orsakats av arbetsolyckor, olyckor på väg till eller från jobbet samt arbetssjukdomar som inträffat under 2017 - i alla sektorer. År 2007 godkändes knappt 34 000 sådana händelser som arbetsskador av AFA, vilket kan jämföras med drygt 60 000 2017.

Det är en liten minskning mot 2016, men delvis beror förändringen på administrativa förändringar, och AFA bedömer att det totala antalet arbetsskador ligger kvar på samma nivå.

Enligt AFAs analyschef Anna Weigelt kan den stora ökningen sedan 2007 bland annat förklaras av ökad sysselsättning, att det blivit möjligt att anmäla arbetsskador via webben och att reglerna ändrats så att även lindrigare skador kan ersättas.

Merparten av de godkända arbetsskadorna, drygt 52 000, orsakades av arbetsolyckor. Flertalet av de övriga gällde resor till och från jobbet, färdolycksfall. Färre än 300 av de ersatta arbetsskadorna gällde arbetssjukdomar.

Statligt anställda råkar ut för färre arbetsolyckor än anställda i andra sektorer, och trenden är sjunkande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA