Intagningen till socionomutbildningen vid Mittuniversitetet har återupptagits. Samtidigt har en professor och ämnesansvarige Masoud Kamali, anmält ledningen för kränkande särbehandling.
Bild: Torbjörn Bergkvist
Intagningen till socionomutbildningen vid Mittuniversitetet har återupptagits. Samtidigt har en professor och ämnesansvarige Masoud Kamali, anmält ledningen för kränkande särbehandling.

Fortsatta konflikter på Mittuniversitetet

HÖGSKOLAN2017-09-11

Mittuniversitetet återupptar antagningen till socionomprogrammet, efter en termins stopp på grund av konflikter inom Avdelningen för socialt arbete, SOA. Samtidigt anklagar en professor på SOA universitetsledningen för kränkande särbehandling.

Den tidigare tillförordnade rektorn på Mittuniversitetet, Mats Tinnsten, beslutade i mars att stoppa höstintagningen till socionomutbildningen vid SOA. Enligt universitetsledningen hade avdelningen omfattande konflikter och arbetsmiljöproblem, och syftet med intagningsstoppet var att ge personalen tid att ta sig igenom problemen.

Flertalet av de anställda på SOA protesterade och menade att beslutet var grundlöst.

Samtidigt som universitetet nu öppnar för nya studenter har en av huvudpersonerna i personkonflikten, professor och ämnesansvarige Masoud Kamali, anmält rektor och den övriga ledningen för kränkande särbehandling. Han hävdar att rektorn vill köpa ut honom. ”Rektorn och universitetsledningen har sedan den nya rektorns tillträde systematiskt kränkt mig genom att framställa mig offentligt som 'problem' för avdelningen”, skriver han.

Den nye rektorn Anders Fällström skriver i ett pressmeddelande att det pågår både kollektiva processer tillsammans med externa konsulter och ”diskussioner kring individärenden”. Han vill dock inte svara på frågor om vilka individärenden det gäller.

– Det är klart att individfrågorna har en betydelse, och att vissa personer är viktigare eller spelar en större roll, säger Anders Fällström. Men situationen är oerhört komplex och det är också en kulturfråga. Problemen har funnits under lång tid, mer eller mindre synliga. Vi måste komma till rätta med grundproblematiken.

Anders Fällström bedömer att det finns minst två grupperingar inom avdelningen som inte kommer överens.

Hur säker är du på att problemen är tillräckligt lösta när ni återupptar intagningen till våren?

– Vi frigör tid under de 3,5 år vi har färre studenter, och vi hoppas och tror att den tiden räcker. Men hade det inte varit frågan om en utbildning som är så viktig för regionen, landet och universitetet skulle man kanske ha kunnat tänka sig att stoppa en termin till.

ST-ombudsmannen Anna Gerdin har stöttat det lokala facket sedan i våras. Hennes bild är att SOA, då som nu, är en delad arbetsplats.

– En del tycker att det är jobbigt, medan andra inte ser några problem alls.

Majen Espvall, som arbetar på SOA, säger att avdelningen inte sett till några externa konsulter, och att många av medarbetarna är lika frågande till grunden för det nya beslutet att återuppta intagningen som vårens beslut att stoppa den. Hon har inte hört om några konkreta individärenden.

– Vi har bara läst om det på hemsidan. ”Handlar det om dig, eller mig?” Processen i sig skapar oro och obehag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.