Gemensamt fackligt utspel om biståndet

FACKLIGT2023-01-20

De fackliga centralorganisationerna LO, Saco och TCO vänder sig till regeringen och begär en dialog om det svenska biståndet. Facken oroas bland annat av de minskade möjligheterna att stödja facklig frihet i världen.

LO, Saco och TCO vänder sig i ett uttalande till regeringen och biståndsminister Johan Forsell, M, och begär att en kommande dialog om biståndets utveckling ska föras med civilsamhället och de fackliga organisationerna.

De fackliga centralorganisationerna är tillsammans huvudmän för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union och skriver i sitt uttalande att de är starkt bekymrade över den inriktning på biståndspolitiken som regeringen presenterade före jul.

”I stora delar av världen är demokratin på tillbakagång. Fackliga och andra mänskliga rättigheter kränks. Fackliga företrädare förföljs, fängslas och avrättas. Samtidigt ökar fattigdomen för första gången på 20 år och klyftorna i världen riskerar att öka till följd av klimatförändringarna. Enligt FN är 307 miljoner människor nu i akut behov av humanitärt bistånd. Antalet flyktingar överstiger 100 miljoner”, konstaterar facken.

I uttalandet skriver TCO, LO och Saco att det internationella utvecklingsbiståndet är viktigare än på länge, inte minst de insatser som görs av det svenska civilsamhället. De lyfter fram det fackliga utvecklingsarbete som Union to Union bedriver över hela världen. Det är en viktig del av demokratiutvecklingen att stödja utvecklingen av fria och oberoende fackliga organisationer, framhåller facken.

”Rätten att organisera sig, uttrycka sina åsikter och förbättra arbetsvillkoren är grunden i alla demokratier, men också en viktig förutsättning för demokratisk utveckling, minskad fattigdom och en långsiktigt hållbar ekonomi”, skriver de.

I uttalandet konstaterar facken att Sverige nu i stället sänker sina ambitioner. Enprocentsmålet har slopats och stödet till FNs arbete minskar. I regleringsbrevet till Sida har anslagen till civilsamhällets biståndsarbete minskats.

”Regeringen har utlovat en reformagenda för det svenska biståndet. Svensk fackföreningsrörelse är beredd att konstruktivt delta i ett sådant arbete. Men då krävs också att regeringen lyssnar till oss och det övriga civilsamhället. Vi förväntar oss därför att biståndsministern snarast tar initiativ till en fördjupad dialog om hur vi tillsammans kan göra att svenskt bistånd än mer effektivt bidrar till fattigdomsbekämpning, demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver de tre organisationerna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA