God förvaltningskultur avgörande i myndigheter

STATSFÖRVALTNING2024-05-24

Alla som jobbar på en statlig myndighet behöver arbeta för en god förvaltningskultur, men det är myndighetsledningen som har ansvaret, menar Statskontoret i en ny skrift.

Syftet med studien är enligt Statskontoret att bidra till att utveckla regeringens och statliga myndigheters styrning med kunskap, så att den kan bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt. Statskontoret ska enligt sin instruktion främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur.

Enligt Statskontoret är en god förvaltningskultur de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrundens principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Det är varje myndighetslednings ansvar att se till att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med både värdegrund och lagstiftning.

Statskontoret skiljer mellan formell struktur och organisationskultur. Strukturen är den formella styrningen i form av exempelvis författningar, interna bestämmelser och organisering. Organisationskulturen är de informella reglerna, som sociala normer, värderingar, sedvänjor och föreställningar. Även om både strukturen och organisationskulturen påverkar hur människor agerar kan informella regler ibland vara så starka att de sätter den formella styrningen ur spel, påpekar Statskontoret.

En god förvaltningskultur är enligt rapporten det som väver samman struktur och organisationskultur. Med en god förvaltningskultur underlättas samspelet mellan den formella styrningen och de informella reglerna och hur de anställda faktiskt agerar, skriver Statskontoret.

Alla som arbetar i en statlig myndighet behöver enligt studien arbeta för en god förvaltningskultur. Myndighetsledningarna ansvarar för ledning och styrning av myndighetens arbete, första linjens chefer har sin roll i att leda arbetsgrupper och enskilda medarbetares individuella yrkesutövning har stor betydelse för förvaltningskulturen, konstaterar Statskontoret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA