Gott ledarskap minskar ryggbesvär

ARBETSLIV2014-11-12

Arbetsrelaterade ryggbesvär hänger inte bara ihop med fysiska faktorer i arbetet. Brist på inflytande och stöd kan också leda till smärtor i ryggen, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har sammanfattat forskningsläget när det gäller arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem. Genomgången visar, inte oväntat, att de som arbetar manuellt med exempelvis lyft, tvingas inta obekväma ställningar eller utsätts för vibrationer har mer ryggbesvär än andra.

Men studien visar även att psykosociala faktorer har betydelse. Människor som upplever sitt arbete som pressat, som har små möjligheter att påverka sitt arbete eller små utvecklingsmöjligheter upplever också mer smärta och obehag i ryggen.

Motsatsvis har arbetande med goda möjligheter att påverka det egna arbetet, med gott stöd och med hög tillfredsställelse på jobbet mindre besvär än genomsnittet.

Kvinnor och män drabbas på likartat sätt.

SBU hoppas att rapporten ska användas som underlag för förebyggande arbete på arbetsplatserna. Mellan 60 och 70 procent av befolkningen drabbas av ryggbesvär någon gång, och ryggvärk är den tredje vanligaste diagnosen vid långvariga sjukskrivningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.