Bild: Umeå universitet

Han forskar om arbetsmiljörätt och distansarbete

INTERVJU2024-02-14

Hallå där Johan Holm, lektor i juridik vid Umeå universitet och delansvarig för forskningsprojektet ”Hem- eller distansarbete – rättsliga utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd”.

Vad är det ni undersöker i forskningsprojektet?

– Det är två olika delar. Jag undersöker vilka arbetsmiljörättsliga konsekvenser distansarbetet kan få, medan min kollega, professor Ruth Mannelqvist, tittar på hur socialförsäkringsrätten påverkas. Tanken är att beskriva vilka rättsregler som finns och vilka problem som kan uppstå när de ska tillämpas på hemarbete.

Ni har hållit på i ett år nu, vad har ni kommit fram till hittills?

– Jag har letat efter domar från domstolar och beslut efter 6:6a-anmälngar och liknande, men än så länge finns i princip ingenting. Jag hoppas att det kommer, så att vi kan analysera om den rättsliga tillämpningen anpassat sig till distansarbete.

– När det gäller arbetsmiljörätten kan man säga rent teoretiskt att det finns en rad regler som arbetsgivare måste följa och som gäller oavsett om arbetstagaren arbetar på kontoret eller hemifrån. Men det blir ju väldigt svårt för arbetsgivaren att kontrollera arbetsmiljön i någons hem, eftersom det inte finns möjlighet att göra hembesök. Det blir upp till arbetstagaren att signalera om hemarbetsplatsen inte uppfyller alla ergonomiska krav, till exempel. Men om arbetstagaren misstänker att arbetsgivarens lösning på problemet är att tvinga tillbaka personen till kontoret, så ligger det kanske inte i personens intresse att berätta om arbetsmiljöproblemen för sin arbetsgivare. Arbetstagaren kanske vill jobba hemma för att det underlättar livspusslet och väljer att leva med dålig arbetsmiljö. Men om den personen sedan får förslitningsskador så möter vi ett rättsligt problem som vi inte sett förut.

Har ni funnit liknande problem gällande socialförsäkringsrätten?

– Sjukskrivna personer ska ju testas först mot sitt eget arbete, sedan mot andra jobb på arbetsplatsen och till slut mot hela arbetsmarknaden. Man kan ju tänka sig att en person är för sjuk för att arbeta på arbetsplatsen, men att han eller hon skulle klara att arbeta hemifrån. Ska det då vägas in? I så fall skulle det kunna leda till att det krävs en större grad av ohälsa för att bli sjukskriven.

Forskningsprojektet ”Hem- eller distansarbete – rättsliga utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd” finansieras av Forte och ska vara klart 31 december 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Distansarbete
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA