Handläggare åtalsanmäls efter otillåtna slagningar

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-08-10
Två handläggare på Försäkringskassan anmäls till åtal efter att ha gjort otillåtna slagningar i myndighetens register. En av de anställda sägs dessutom upp på grund av sitt agerande.

De misstänkta brotten upptäcktes vid en riktad jävskontroll och togs upp i Försäkringskassans personalansvarsnämnd i slutet av juni.

I det första fallet ska en kvinnlig anställd vid upprepade tillfällen ha sökt information i ärenden kopplade till ett barnbarn och dess vårdnadshavare. Kvinnan ska också ha öppnat ett integritetskänsligt läkarintyg.

Försäkringskassans personalansvarsnämnd konstaterar i sitt beslut att kvinnan inte haft behörighet till informationen. Att hon dessutom tagit del av integritetskänsliga dokument ses som en försvårande omständighet.

Nämnden bedömer att det finns en skälig misstanke om att kvinnan gjort sig skyldig till dataintrång och anmäler henne därför till åtal.

Det andra fallet rör en kvinna som ska ha genomfört sökningar i myndighetens ärendehanteringssystem kopplade till hennes makes tidigare partner och dennes nye make. Det ska bland annat ha handlat om ärenden som rört förmåner som sjukpenning, aktivitetsstöd och sjukersättning. Även i det här fallet ska sökningarna ha innefattat integritetskänslig information.

Handläggaren har erkänt att hon sökt på sin makes tidigare partner, men uppgett att sökningarna på dennes nye make måste ha skett av misstag. Personalansvarsnämnden gör i det här fallet bedömningen att det finns saklig grund för uppsägning av kvinnan på grund av personliga skäl. Även hon anmäls till åtal för dataintrång.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.