Handläggare åtalsanmäls efter otillåtna slagningar

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-08-10

Två handläggare på Försäkringskassan anmäls till åtal efter att ha gjort otillåtna slagningar i myndighetens register. En av de anställda sägs dessutom upp på grund av sitt agerande.

De misstänkta brotten upptäcktes vid en riktad jävskontroll och togs upp i Försäkringskassans personalansvarsnämnd i slutet av juni.

I det första fallet ska en kvinnlig anställd vid upprepade tillfällen ha sökt information i ärenden kopplade till ett barnbarn och dess vårdnadshavare. Kvinnan ska också ha öppnat ett integritetskänsligt läkarintyg.

Försäkringskassans personalansvarsnämnd konstaterar i sitt beslut att kvinnan inte haft behörighet till informationen. Att hon dessutom tagit del av integritetskänsliga dokument ses som en försvårande omständighet.

Nämnden bedömer att det finns en skälig misstanke om att kvinnan gjort sig skyldig till dataintrång och anmäler henne därför till åtal.

Det andra fallet rör en kvinna som ska ha genomfört sökningar i myndighetens ärendehanteringssystem kopplade till hennes makes tidigare partner och dennes nye make. Det ska bland annat ha handlat om ärenden som rört förmåner som sjukpenning, aktivitetsstöd och sjukersättning. Även i det här fallet ska sökningarna ha innefattat integritetskänslig information.

Handläggaren har erkänt att hon sökt på sin makes tidigare partner, men uppgett att sökningarna på dennes nye make måste ha skett av misstag. Personalansvarsnämnden gör i det här fallet bedömningen att det finns saklig grund för uppsägning av kvinnan på grund av personliga skäl. Även hon anmäls till åtal för dataintrång.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.