Handläggare fick disciplinpåföljd för övertidsfusk

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-04-06

En handläggare på Försäkringskassan får 15 dagars löneavdrag för fusk med redovisad övertid, har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat.

De händelser som lett till beslutet om disciplinpåföljd inträffade under 2021 och 2022, då Försäkringskassan arbetade för att få ned höga ärendebalanser i vissa ärendeslag. En kontroll visade att handläggaren hade arbetat aktivt i datorn och ärendehanteringssystemet under cirka 16 timmar, men begärt kvalificerad övertidsersättning för drygt 75 timmar.

Handläggaren sade sig ha gjort två ärenden i timmen, vilket hen uppfattade som det förväntade produktionsmålet. I övrigt hade hen enligt egen uppgift sysselsatt sig med andra arbetsuppgifter, såsom att läsa instruktioner.

Men det räcker inte för att förklara den omfattande inaktiviteten i datorn och systemen, bedömer personalansvarsnämnden, som anser att handläggaren tillskansat sig för mycket övertidsersättning. Att arbetstidsfusket gäller övertid är försvårande, menar nämnden. Agerandet ”skadar allvarligt det förtroende arbetsgivaren har visat en medarbetare genom att hen ges möjlighet att självständigt rapportera sin arbetstid”, skriver personalansvarsnämnden i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA