Handläggare sägs upp efter lögn i polisutredning

ÅKLAGARMYNDIGHETEN2023-11-17

En handläggare vid Åklagarmyndigheten förlorar jobbet sedan hon ljugit om sin pojkväns identitet för polisen. Kvinnan ska även ha gjort sökningar på pojkvännens efternamn i Åklagarmyndighetens register, trots att det inte varit motiverat av hennes arbete.

Enligt Åklagarmyndighetens personalansvarsnämnd har kvinnans agerande lett till att myndigheten inte längre har förtroende för henne, något som personalansvarsnämnden bedömer är sakliga skäl för uppsägning.

Bakgrunden till beslutet är att kvinnan, som arbetat som handläggare vid en åklagarkammare, har lämnat felaktiga upplysningar i en polisutredning gällande sin pojkvän. Mannen, som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, har trots ett avvisningsbeslut stannat i Sverige och visat ett falskt körkort när han kontrollerats av polis.

När mannen greps har kvinnan medvetet lämnat oriktiga uppgifter till en polisman om hans identitet. I polisförhör har hon senare uppgett hans riktiga namn och nationalitet. Det är också fastslaget att kvinnan känt till och styrkt pojkvännens identitet i kontakter med Migrationsverket.

Att en anställd vid Åklagarmyndigheten lämnar vilseledande information i en polisutredning bedöms som mycket allvarligt av arbetsgivaren, som menar att kvinnan genom sitt agerande allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.

Enligt personalansvarsnämndens beslut har kvinnan också sökt på sin pojkväns efternamn i Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem för brottmål och varit inne i flera ärenden där namnet förekommer, utan att det har varit motiverat av en tjänsteåtgärd. Arbetsgivaren anser inte att kvinnan har kunnat lämna en trovärdig förklaring till varför hon gjort slagningarna.

Kvinnans agerande har utretts som misstänkt skyddande av brottslig samt dataintrång, men förundersökningarna har avslutats och åklagaren har valt att inte väcka något åtal.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA