Högskoleexpansion kan förklara ökade skillnader

HÖGSKOLAN2023-05-25

Att allt fler läser på högskolan kan vara en förklaring till växande ojämlikhet i samhället, enligt en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Ojämlikheten ökar när fler högskoleutbildade bildar familj med andra högskoleutbildade, förklarar Martin Nybom, en av forskarna bakom rapporten.

En vanlig förklaring till de ökande inkomstskillnaderna är att teknologiska förändringar framför allt gynnar högutbildade och personer med högre inkomster, konstaterar IFAU i ett pressmeddelande. Men i rapporten lyfter forskarna fram en alternativ förklaring, som fokuserar på sorteringseffekter som är ett resultat av den växande högskolesektorn. Inkomstskillnaderna ökar enligt forskarna med överföring av kunskaper och förmågor mellan generationerna.

”Vi bildar ofta familj med någon som liknar oss själva. Högutbildade bildar exempelvis ofta familj med andra högutbildade. När högskolesektorn växt har fler med goda förmågor och kunskaper möjlighet att läsa vidare och att hitta en partner med liknande egenskaper. Föräldrarnas goda egenskaper förs sedan vidare till nästa generation, vilket leder till en mer ojämlik fördelning av förmågor och inkomster”, förklarar Martin Nybom, en av forskarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten blir individerna inom familjer alltmer lika varandra när det gäller förmågor, inkomster och kunskaper, medan skillnaderna familjer emellan ökar.

”Vi har identifierat en tydlig trend där personer med höga förmågor i allt större utsträckning läser på högskolan och får partners samt barn med andra personer som också har hög förmåga. Vi finner alltså stöd för vår tes att en expanderande utbildningssektor kan bidra till ökad ojämlikhet mellan olika familjer”, konstaterar Martin Nybom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA