Indragen ledighet under högtider i Danmark

DANMARK2017-01-26

Medarbetarna på ett antal danska myndigheter får inte längre betald ledighet vissa storhelger. Men eftersom kontoren är stängda då, tvingas de i stället ta semester.

Av:  Tora Villanueva Gran

Medarbetarna på den danska skattemyndigheten samt på social- och inrikesdepartementet har länge haft betald ledighet på julafton, nyårsafton och på Danmarks grundlagsdag 5 juni. Men det har inte stått något om denna rättighet i gällande avtal.

Arbetsgivarna, vars argument har varit att öka produktiviteten och att det är för stor skillnad på arbetstid mellan privat och offentlig sektor, vann i förra veckan tvisten om frågan i ett skiljedomsförfarande. Men eftersom myndigheten och departementet håller stängt dessa storhögtider finns ingen möjlighet för de anställda att arbeta. De tvingas nu därför istället ta av sina semesterdagar, oavsett om de vill eller inte.

Fackförbundet Djöf, som organiserar offentlighetsanställda akademiker, är starkt kritiskt. Ordförande Sara Vergo menar att de indragna fridagarna går att likställa med en lönesänkning på 7 000 danska kronor för den som tvingas ta av sina semesterdagar. Hon befarar också att fler arbetsgivare i offentlig sektor kan komma att följa efter.

– Om vi som anställda ska vara flexibla och leverera det bästa och lite till, krävs det en personalpolitik som bidrar till att motivera och utveckla medarbetarna, säger Sara Vergo och hävdar att de indragna fridagarna går stick i stäv med detta.

Ole Hasselbach, professor i affärsrätt vid Aarhus universitet, håller med:

”Om de anställda haft ledigt under julafton, nyårsafton och grundlagsdagen en längre period, så har det blivit en del av avtalet. Det behöver inte finnas skriftligt”, säger han till dagstidningen Berlingske.

Enligt Sara Vergo kommer Djöf nu noga titta på grunderna för beslutet och hur de indragna anställningsförmånerna kan komma att påverka vilka krav facket ska ställa i förhandlingarna med arbetsgivarna inför år 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.