Ingen rusning till Härnösand

OMLOKALISERING2020-02-26
De flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.

Som Publikt tidigare rapporterat har Socialstyrelsen, Skolverket, Kammarkollegiet och Skatteverket ställt sig avvisande till de omlokaliseringar som utredningen föreslagit. Skatteverket kommer däremot att omlokalisera annan verksamhet än den föreslagna och flytta sin arkivverksamhet till Härnösand. Exakt hur många tjänster som berörs är inte klart.

Också biståndsmyndigheten Sida säger nu i sitt remissvar nej till utredningens förslag att omlokalisera fem tjänster inom kommunikationsverksamheten till Härnösand. Enligt myndighetens remissvar är en stark central kommunikationsfunktion av strategisk betydelse för myndigheten. Men Sida erbjuder sig i remissvaret att i stället förstärka sin verksamhet i Härnösand med tre tjänster för att arbeta med genomförandet av Agenda 2030.

I utredningens förslag pekades Specialpedagogiska skolmyndigheten ut som lämplig värdmyndighet för de 80 statliga jobb som enligt förslaget skulle omlokaliseras till Härnösand. I sitt remissvar tycker myndigheten själv att det är en bra idé. Enligt remissvaret ligger myndigheten i framkant när det gäller digital kommunikation, och i remissvaret framhålls att de som kommer till Härnösand kommer att vara fullt operativa från start med goda lösningar för kommunikation och övrig service redan på plats.

Arbetsgivarverket uttrycker i sitt remissvar tvekan till att regeringen tar initiativ till att myndigheter ska omlokalisera verksamhet, och påpekar att det innebär att myndigheterna delvis förlorar den självständighet som är grunden för den svenska förvaltningsmodellen. I så stor utsträckning som möjligt ska myndigheterna själva fatta sådana beslut, anser Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket framhåller också att de berörda myndigheterna behöver kompenseras ekonomiskt för merkostnader vid en omlokalisering.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.