Bild: Mostphotos.

80 statliga jobb föreslås flytta till Härnösand

OMLOKALISERING2019-06-17
En statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.

Regeringens särskilda utredare Ingegerd Palmér har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län. I Västernorrland minskade antalet statliga jobb mest under åren 2008–2014, medan de ökade mest i Stockholms län. Utredningens uppdrag var att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län till gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösand. I direktiven uttalade regeringen att målet var att minst 50 statliga jobb skulle flyttas.

Nu föreslår utredningen att 80 årsarbetskrafter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De fem myndigheter som ska bidra med arbetstillfällen är:

  • Kammarkollegiet. Auktorisation av tolkar och översättare.
  • Sida. Del av verksamheten med strategin för informations- och kommunikationsverksamhet.
  • Socialstyrelsen. Delar av verksamheten med legitimationer inom hälso- och sjukvården.
  • Skatteverket. Registervård.
  • Skolverket. Verksamhet kring lärarlegitimationer.

”Härnösand har en lång tradition som utbildningsort och en omfattande erfarenhet av statlig administration. Jag är övertygad om att en ökad statlig närvaro i Härnösand kan ge positiva effekter för både Västernorrland och Sverige”, kommenterar biträdande finansminister Per Bolund, MP, i ett pressmeddelande.

Enligt utredningen bör en myndighet ha en viss minsta storlek – enligt betänkandet minst 50 årsarbetskrafter – för att kunna komma i fråga för att knoppa av en avgränsad verksamhet. Omfattningen och kvaliteten på verksamheten ska kunna upprätthållas trots att den bedrivs på en annan ort än huvudkontoret.

Utredaren konstaterar att omlokaliseringar brukar få negativa effekter inledningsvis, och att kvaliteten blir svår att upprätthålla de första åren. På lite längre sikt märks ofta också positiva omställningseffekter som enligt utredaren bland annat är lägre lönenivå, personal som mindre ofta byter arbete och lägre hyreskostnader. Utredaren Ingegerd Palmér påpekar också att de slutliga övervägandena om omlokalisering kräver politiska bedömningar som ligger utanför utredningens mandat.

Utredningen kan inte avgöra fördelarna av upp till 80 nya statliga jobb för Härnösand är större än omställningseffekterna hos berörda myndigheter på kort sikt. En sådan avvägning måste enligt utredaren bygga på politiska bedömningar. Detsamma gäller effekterna när det gäller regeringens ambition att sprida statlig verksamhet över hela landet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.